10 mln

Sprzeciw wobec trybu ogłaszania konkursu przez Ministerstwo Zdrowia na promocję karmienia piersią

Tryb „Ogłoszenia o konkursie ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego NPZ cel operacyjny nr 1, zadanie 5” przez Ministerstwo Zdrowia wzbudził ogromny sprzeciw Fundacji Rodzić po Ludzku.

Fundacja protestuje w związku z wyznaczeniem przez Ministerstwo Zdrowia zbyt krótkiego terminu na przygotowanie oferty oraz niektórymi wymaganiami formalnymi konkursu. Zwracamy uwagę, że tak przeprowadzony konkurs nie gwarantuje obywatelom prawidłowego wydatkowania publicznych pieniędzy. Należy podkreślić, że nie zapewniono także równego dostępu do informacji o konkursie. Ogłoszenie Ministerstwa Zdrowia nie znajdowało się na stronach dedykowanych organizacjom pozarządowych.

Ta interwencja jest możliwa tylko dzięki Waszym darowiznom. Wesprzyj, abyśmy mogły dalej działać dla kobiet.

Taka sytuacja ma miejsce niestety po raz drugi. W 2016 r. ogłaszając konkurs dotyczący zlecenia zadań publicznych z zakresu problematyki karmienia piersią również zastosowano podobne reguły. Między innymi, również wyznaczono zbyt krótki czas na złożenie ofert. Na kanwie złożonego przez Fundację wówczas pisma, termin składania ofert został przedłużony. Mamy nadzieję, że nastąpi także i w tym przypadku.

Wydaje się, że tym razem Ministerstwo Zdrowia wyznaczyło dłuższy 14 – dniowy termin. Jednakże należy brać pod uwagę fakt, iż w rzeczywistości termin ten był o wiele krótszy i wynosił dosłownie 9 dni roboczych. Ponieważ Ministerstwo Zdrowia ogłosiło termin konkursu przypadający w okresie świątecznym.

Poniżej załączamy pismo, które skierowałyśmy do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego. Zapoznajcie się z naszymi argumentami i jeżeli Was również bulwersują okoliczności w jakich wydawane są publiczne pieniądze, to piszcie skargi do ministra w ramach protestu. To jest niedopuszczalne, jakie reguły stosuje Ministerstwo Zdrowia wydając 10 mln złotych na ważny program społeczny.

Zachęcamy również do przeczytania rozmowy z Joanną Pietrusiewicz – prezeską Fundacji Rodzić po Ludzku z redaktorem naczelnym OKO.press – Piotrem Pacewiczem.

 


Foto. Canva

Czytaj także: