Kobieta patrzy na swoje nowo narodzone dziecko.

Słupsk

Wznowienie porodów rodzinnych_Słupsk

Porody rodzinne w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku zostały wznowione od dnia 18.02.2022 r. To wielki sukces interwencji podjętej przez pewną kobietę, która zawalczyła o swoje prawo do porodu z osobą bliską.

Tym bardziej, biorąc pod uwagę jak ważną i potrzebną działalność prowadzi Szpital dla kobiet w okresie okołoporodowym, skierowałyśmy do szpitala wniosek o częściową zmianę niektórych postanowień zawartych w  regulaminie porodów rodzinnych udostępnionych na stronie www szpitala w następującym zakresie:

  1. pozostawienia prawa do swobodnego wyboru przez kobietę osoby bliskiej obecnej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (ustęp 2 Zasad);
  2. wykreślenia wymogu mieszkania przez osobę bliską wraz z rodzącą, co najmniej przez 14 dni przed porodem (ustęp 2 Zasad);
  3. stawiania wymogów sanitarnych wobec osoby bliskiej zgodnych z „Zaleceniami w sprawie możliwości odbywania porodów rodzinnych w warunkach stanu epidemii Covid-19 w Polsce dla kierowników podmiotów leczniczych posiadających oddziały położniczo-ginekologiczne”, aktualizowanych w dniu 16 września 2021 r. przez Ministerstwo Zdrowia (ustęp 4 Zasad);
  4. umożliwienia osobom bliskim kangurowania dziecka urodzonego drogą cesarskiego cięcia (ustęp 6 Zasad).

O wyniku naszej interwencji będziemy Was informować.


Czytaj także: