Kobieta i mężczyzna przytulają się w szpitalu, obok w łóżeczku leży noworodek.

Wrocław

Interwencja wobec szpitala specjalistycznego we Wrocławiu

Działamy na rzecz dostępności porodów rodzinnych w szpitalu. W związku z napływającymi do Fundacji skargami w zakresie naruszeń Standardów Opieki Okołoporodowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu podjęłyśmy interwencję.

 

Szanowny Panie,

w imieniu Fundacji Rodzić po Ludzku, która już od 25 lat działa na rzecz polepszenia standardów opieki okołoporodowej w polskich szpitalach, w związku z napływającymi do Fundacji skargami w zakresie naruszeń Standardów Opieki Okołoporodowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu (dalej „Szpital”), składam wniosek o:

udostępnienie informacji publicznej w zakresie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Czy w Szpitalu przeprowadza się obecnie porody rodzinne?

2. Jeśli nie, dlaczego nie jest to możliwe?

3. Czy Szpital dysponuje jednoosobową salą porodową z wyodrębnionym węzłem sanitarnym?

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z zaleceniami konsultantów krajowych w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz w dziedzinie perinatologii z dnia 15 lipca 2020 r. w Polsce nie ma

arbitralnego zakazu porodów rodzinnych. W opinii Fundacji (potwierdzonej stanowiskiem Rzecznika Praw Pacjenta), odgórny zakaz obecności osoby bliskiej przy porodzie stanowi naruszenie praw pacjenta. Szpitale, w których dostępne są jednoosobowe sale porodowe z wyodrębnionym węzłem sanitarnym powinny dążyć do umożliwienie obecności osoby bliskiej przy porodzie. Jeśli zatem nie ma innych przeciwwskazań niż brak odpowiedniej sali porodowej, porody rodzinne powinny być możliwe.

Projekt „Na straży praw rodzących w czasach kryzysu” jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

  • EOG

Czytaj także: