Sala szpitalna

Gdańsk

Interwencja wobec zamknięcia Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w Szpitalu im. Mikołaja Kopernika. w Gdańsku

Działamy na rzecz dostępności do usług ginekologiczno-położniczych w Gdańsku. Podjęłysmy interwencję wzwiązku z sygnałami o zamknięciu Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w Szpitalu im. Mikołaja Kopernika.

 

Szanowni Państwo,

W związku z napływającymi do Fundacji Rodzić po Ludzku informacjami na temat planów zamknięcia Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w Szpitalu im. Mikołaja Kopernika, ul. Nowe Ogrody 1-6 (dalej „Szpital”), w imieniu Fundacji Rodzić po Ludzku składam wniosek o udostępnienie informacji publicznej

w zakresie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy i kiedy planowane jest zamknięcie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w Szpitalu?

2. Kto podjął decyzję o zamknięciu Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w Szpitalu?

3. Jakie są powody zamknięcia Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w Szpitalu?

4. Czy przed podjęciem przedmiotowej decyzji została przeprowadzona analiza wpływu zamknięcia Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w Szpitalu na bezpieczeństwo i zdrowie kobiet w ciąży znajdujących się w obrębie działalności Szpitala?

5. Czy przeprowadzone zostały w przedmiotowym zakresie konsultacje z pracownikami Szpitala (w tym przede wszystkim położnymi, lekarzami i innymi członkami zespołu medycznego Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w Szpitalu?

6. Czy zostały wydane opinie eksperckie na temat skutków zamknięcia Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w Szpitalu na lokalną społeczność?

Ponadto, w związku z napływającymi do Fundacji Rodzić po Ludzku sygnałami dotyczącymi braku odpowiedniej komunikacji ze strony dyrekcji Szpitala z pracownikami Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w Szpitalu oraz lokalną społecznością wzywamy do zapewnienia, aby procedury decyzyjne w Szpitalu odbywały się z poszanowaniem zasad transparentności i jawności.

Z informacji otrzymanymi przez Fundację wynika, że personel zatrudniony na Oddziale Ginekologiczno-Położniczego w Szpitalu nie został w sposób odpowiedni poinformowany o planach związanych z zamknięciem oraz, że informacja o planowanym zamknięciu jest „tajemnicą Poliszynela”. Takie działanie w sposób negatywny oddziałuje na poczucie bezpieczeństwa kobiet planujących poród w Szpitalu, wzmaga strach i niepewność pracowników Szpitala, przyczynia się do budowania kultury tajności oraz powoduje efekt zamrożenia dyskusji wokół funkcji Szpitala. W związku z tym wzywamy Państwa do zapewnienia pełnej transparentności procesu decyzyjnego oraz odpowiedniego przepływu informacji.

Ponadto, zwracamy uwagę, że z ankiet zebranych przez zespół Fundacji Rodzić po Ludzku od kobiet rodzących na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym w Szpitalu wynika, że personel Oddziału, zarówno opiekujący się kobietą w porodzie jak i po nim, jest wysoko oceniany przez kobiety. Chociaż jedynie 4 na 10 kobiet ponownie wybrałoby Szpital do porodu, to biorąc pod uwagę dramatyczną sytuację w województwie pomorskim związaną z niewystarczającą liczbą miejsc porodowych, Fundacja Rodzić po Ludzku apeluje o niezamykanie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w Szpitalu.

 

do wiadomości:

Rzecznik Praw Pacjenta

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Projekt „Na straży praw rodzących w czasach kryzysu” jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

  • EOG

Czytaj także: