Kobieta odbierająca noworodka od położnej.

Gorzów Wielkopolski

interwencja wobec szpitala w Gorzowie Wielkopolskim

Działamy na rzez dobrej opieki w szpitalu podczas pandemii.

Szanowny Panie,

w imieniu Fundacji Rodzić po Ludzku, która już od 25 lat działa na rzecz polepszenia standardów opieki okołoporodowej w polskich szpitalach, w związku z napływającymi do Fundacji skargami w zakresie naruszeń Standardów Opieki Okołoporodowej w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim (dalej „Szpital”), składam wniosek o:

udostępnienie informacji publicznej w zakresie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Jakie procedury obowiązują w Szpitalu w zakresie opieki nad rodzącą zakażoną COVID-19?

2. Czy w Szpitalu umożliwia się kobietom zakażonym COVID-19 poród siłami natury? Jeśli nie, jaki jest powód takiego działania?

3. Czy w Szpitalu przeprowadza się obecnie porody rodzinne? Jeśli nie, dlaczego nie jest to możliwe?

4. Czy matce zakażonej COVID-19 gwarantuje się obecnie w Szpitalu nieprzerwany kontakt skóra do skóry bezpośrednio po porodzie przez co najmniej dwie godziny? Jeśli nie, dlaczego jest to niemożliwe?

5. Czy dziecko urodzone przez matkę zakażoną COVID-19 stale przebywa z nią na sali poporodowej? Jeśli nie, jaki jest tego powód?

6. Czy respektowane są oświadczenia matek zakażonych COVID-19 o sprzeciwianiu się izolacji dziecka? Jeśli nie, jaka jest podstawa prawna takiego działania?

7. Jakie wsparcie laktacyjne oferuje Szpital matkom zakażonym COVID-19? Czy Szpital umożliwia im karmienie piersią? Jeśli nie, jaki jest powód tego działania?

1. Pismo do szpitala – 06.05.2021 r.

2. Odpowiedź szpitala

3. Pismo Fundacji do szpitala – 30 czerwca 2021 r.

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 26 maja 2021 r. sygn. ADM.0130.19.2021 i informacje w nim zawarte o izolacji dzieci urodzonych przez matki z potwierdzonym zakażeniem SARS-COVID-19

wzywamy do natychmiastowego zaprzestania naruszania praw pacjenta

w zakresie, w jakim uniemożliwia się matkom zakażonym SARS-COVID-19 stałe przebywanie z urodzonym dzieckiem na oddziale ginekologiczno-położniczym w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim.

Przypominamy, że zgodnie z zaleceniami dotyczącymi sposobu postępowania w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w przypadku noworodków matek zakażonych lub z podejrzeniem COVID-19 wydanymi przez Ministerstwo Zdrowia 29 września 2020 r. (aktualizacja 12 listopada 2020 r.) postępowanie z noworodkiem urodzonym przez matkę zakażoną COVID-19 zależy przede wszystkim od stanu zdrowia matki i jej decyzji. Decyzja powinna być podjęta po udzieleniu informacji o korzyściach i zagrożeniach wynikających zarówno z zachowania kontaktu „skóra do skóry” i stałego przebywania z dzieckiem – co teoretycznie niesie ze sobą możliwość zakażenia noworodka nawet jeżeli stosuje się środki prewencyjne (maska, higiena rąk i piersi) lub izolacji w oddzielnym pomieszczeniu

z zachowaniem laktacji, co utrudnia powstanie ważnych dla dalszego rozwoju wzajemnych relacji pomiędzy matką a dzieckiem bezpośrednio po urodzeniu.

Rutynowe i narzucone przez procedury oddzielanie dziecka od matki zaraz po urodzeniu nie spełnia standardów wynikających z zaleceń. Co więcej, takie postępowanie jest sprzeczne z aktualnymi wynikami badań i rekomendacjami Światowej Organizacji Zdrowia. WHO podkreśla, że ryzyko zarażenia noworodka urodzonego przez matkę zakażoną COVID-19 jest niewielkie (przy zachowaniu odpowiednich środków prewencyjnych), mniejsze niż w przypadku przebywania dziecka w oddzielnej sali z innymi dziećmi. Co więcej, WHO wskazuje również, że korzyści z dwugodzinnego kontaktu skóra do skóry po porodzie są większe niż potencjalne ryzyko zakażenia.

W związku z powyższym wzywamy Państwa do zaprzestania naruszenia praw pacjenta do obecności osoby bliskiej w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz zaprzestania naruszania Standardów Opieki Okołoporodowej w stosunku do kobiet zakażonych COVID-19 poprzez:

1. Zmianę procedur w zakresie opieki nad noworodkami urodzonymi przez matki zakażone COVID-19 w taki sposób, aby umożliwić dwugodzinny kontakt skóra do skóry zaraz po porodzie oraz stałą opiekę matki nad dzieckiem w tym przebywanie przez cały czas pobytu w szpitalu w jednym pomieszczeniu (system rooming-in);

2. Przeszkolenie pracowników Szpitala w zakresie aktualnych wyników badań nad potencjalnym ryzykiem zarażenia się noworodka od matki zakażonej COVID-19;

3. Przeszkolenie pracowników Szpitala w zakresie aktualnych zaleceń Ministerstwa Zdrowia i konsultantów krajowych oraz dostosowanie obowiązujących w Szpitalu procedur do ich treści oraz dobrych praktyk z nich wynikających.

 

do wiadomości:

1. Rzecznik Praw Pacjenta

2. Wojewódzki Konsultant ds. Neonatologii prof. dr hab. Jan Mazela

Projekt „Na straży praw rodzących w czasach kryzysu” jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

  • EOG

Czytaj także: