Interwencja wobec szpitala w Koszalinie

Koszalin

Interwencja wobec szpitala w Koszalinie

Działamy na rzecz dostępności porodów rodzinnych w Koszalinie!

 

Szanowny Panie,

w imieniu Fundacji Rodzić po Ludzku, która już od 25 lat działa na rzecz polepszenia standardów opieki okołoporodowej w polskich szpitalach, w związku z napływającymi do Fundacji skargami w zakresie dostępności porodów rodzinnych w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie (dalej „Szpital”), składam wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Czy w Szpitalu przeprowadzane są obecnie porody rodzinne?

2. Jeśli tak, to jakie warunki muszą zostać spełnione aby dopuścić osobę bliską do porodu rodzinnego?

3. Jeśli nie, to czy szpital dysponuje jednoosobową salą porodową z wyodrębnionym węzłem sanitarnym? Jaka jest podstawa prawna zawieszenia porodów rodzinnych w Szpitalu?

4. Czy osobom bliskim uczestniczącym w porodzie rodzinnym wykonuje się testy na obecność SARS-COVID-19? Kto pokrywa koszt wykonania testu? Czy od osób bliskich chcących uczestniczyć w porodzie wymaga się wcześniej przeprowadzonego testu na SARS-COVID-19?

5. Czy obecnie możliwe jest kangurowanie dziecka przez ojca w przypadku wykonania cesarskiego cięcia? Czy procedury wyglądają tak samo w przypadku planowanych i nieplanowanych zabiegów cesarskiego cięcia?

6. Czy od rodzącej wymaga się noszenia maseczki na sali porodowej?

 

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 6 maja 2021 r. i informacje w nim zawarte o braku możliwości kangurowania dziecka przez osobę bliską po porodzie cesarskim cięciem, w imieniu Fundacji Rodzić po Ludzku z siedzibą w Warszawie składam wniosek o zmianę procedury i umożliwienie kangurowania dzieci urodzonych cesarskim cięciem przez osobę bliską.

Przypominamy, że zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia z dnia 16 grudnia 2020 r. dotyczącymi kangurowania dzieci przez osobę towarzyszącą przy porodzie rozwiązanym cięciem cesarskim, Nie ma przeszkód, aby ojciec dziecka mógł przebywać wraz ze swoim dzieckiem przez co najmniej dwie godziny po cesarskim cięciu, przy spełnieniu przez ojca dziecka niezbędnego minimum, które powinno uwzględniać:

a) wypełnienie ankiety epidemiologicznej,

b) zasłanianie ust i nosa przy użyciu maski i okresowa dezynfekcja rąk przez cały czas pobytu w szpitalu,

c) oświadczenie, że nie pozostaje w kwarantannie lub w trakcie izolacji oraz w okresie ostatnich 14 dni nie miał kontaktu z osobą, zakażaną COVID-19 u której potwierdzono zakażenie SARS-CoV-2,

d) przebywanie w miejscu wyznaczonym przez personel szpitala, w którym nie ma kontaktu z innymi pacjentami lub osobami towarzyszącymi.

Badania pokazują, że stworzenie warunków do kangurowania i zachęcenie ojca do pozostania z nagim dzieckiem przytulonym do jego nagiej klatki piersiowej, wpływa pozytywnie na stan dziecka – noworodek mniej płacze i łatwiej zasypia. Autorzy wielu badań sądzą, że ze względu na uspokajające dziecko działanie, w przypadku gdy ze względów zdrowotnych dochodzi do separacji dziecka z matką, to ojciec powinien być traktowany jako główny

opiekun dla dziecka. W związku z tym osoba bliska kangurująca noworodka po cesarskim cięciu nie powinna być traktowana jako odwiedziny pacjenta w szpitalu, ale jako zapewnienie noworodkowi najlepszej możliwej opieki – opieki osoby bliskiej. Szczególnie w przypadku dzieci przedwcześnie urodzonych ich rodzice powinni być traktowani jako członkowie personelu medycznego, które poprzez kangurowanie znacznie wpływają na stan zdrowia dziecka.

Dodatkowo różnicowanie możliwości kangurowania dzieci z uwagi na sposób zakończenia porodu prowadzi do niedozwolonej dyskryminacji już od pierwszych chwil życia. Nie ma bowiem żadnych racjonalnych powodów, dla których umożliwia się w szpitalu kangurowanie dzieci urodzonych siłami natury, a zabrania kangurowania dziecka przez osobę bliską w przypadku porodu zakończonego cesarskim cięciem.

W związku z tym zwracam się z wnioskiem o zaprzestanie traktowania osób bliskich kangurujących po porodzie zakończonym cesarskim cięciem jako „osób odwiedzających” i wdrożenie procedur umożliwiających kangurowanie w każdym przypadku.

Projekt „Na straży praw rodzących w czasach kryzysu” jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

  • EOG

Czytaj także: