Kobieta i mężczyzna przytulają się w szpitalu, obok w łóżeczku leży noworodek.

Mielec

Interwencja wobec szpitala w Mielcu

Pytamy o warunki dotyczące porodu rodzinnego w szpitalu. Wnioskujemy o informację publiczną.

Szanowny Panie,

w imieniu Fundacji Rodzić po Ludzku, która już od 25 lat działa na rzecz polepszenia standardów opieki okołoporodowej w polskich szpitalach, w związku z napływającymi do Fundacji sprzecznymi informacjami w zakresie dostępności porodów rodzinnych w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu (dalej „Szpital”, składam wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Czy w Szpitalu odbywają się obecnie porody rodzinne?

2. Jeśli tak, to jakie warunki muszą zostać spełnione aby dopuścić osobę bliską do porodu rodzinnego?

3. Jeśli nie, to czy szpital dysponuje jednoosobową salą porodową z wyodrębnionym węzłem sanitarnym? Jaka jest podstawa prawna zawieszenia porodów rodzinnych w Szpitalu?

4. Czy osobom bliskim uczestniczącym w porodzie rodzinnym wykonuje się testy na obecność SARS-COVID-19? Kto pokrywa koszt wykonania testu? Czy od osób bliskich chcących uczestniczyć w porodzie wymaga się wcześniej przeprowadzonego testu na SARS-COVID-19?

5. Czy obecnie możliwe jest kangurowanie dziecka przez ojca w przypadku wykonania cesarskiego cięcia? Czy procedury wyglądają tak samo w przypadku planowanych i nieplanowanych zabiegów cesarskiego cięcia?

6. Czy od rodzącej wymaga się noszenia maseczki na sali porodowej?

 

Projekt „Na straży praw rodzących w czasach kryzysu” jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

  • EOG

Czytaj także: