Kobieta w ciąży w szpitalnym ubraniuw trakcie porodu, opierająca się na łóżku rękami

Oleśnica

Oleśnica – interweniujemy ws. godnego traktowania kobiet w szpitalu

Działamy na rzecz godnego traktowania kobiet w szpitalu. W związku z Na oficjalnym niestosownym wpisem na temat osób otyłych, który pojawił się na oficjalnym profilu Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w Oleśnicy w serwisie Instagram, podjęłyśmy intererwencję.

 

13 lipca 2021 r.

Szanowny Panie,

w związku z opublikowaniem na oficjalnym profilu Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w Oleśnicy w serwisie Instagram oburzających, niestosownych i nieprzystających reprezentantom opieki zdrowotnej treści na temat osób otyłych, niniejszym zwracamy się z żądaniem:

1. opublikowania przez Szpital i dr Gizelę Jagielską oficjalnych przeprosin, w których za zaistniałą sytuację nie obwinia się „osób, które poczuły się urażone”, a w których Szpital i dr Jagielska wezmą pełną odpowiedzialność za nieodpowiednie treści;

2. przeprowadzenia wśród pracowników Szpitala szkolenia z zakresu komunikacji antydyskryminacyjnej, empatycznej i inkluzywnej komunikacji z pacjentem, również w sytuacjach trudnych.

Oddział Ginekologiczno-Położniczy w Oleśnicy zasłużenie cieszy się dobrą opinią rodzących kobiet. Wysiłki położnych i lekarzy skierowane na poprawę standardów opieki okołoporodowej oraz upodmiotowienie kobiet w trakcie porodu były wielokrotnie doceniane przez naszą Fundację. Oddział Ginekologiczno-Położniczy w Oleśnicy przez cały ostatni rok stanowił jedno z niewielu miejsc w Polsce, w których prawa rodzących były w pełni respektowane.

Biorąc pod uwagę dotychczasowe dobre opinie na temat Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w Oleśnicy dziwią nas oburzające treści publikowane w ostatnich dniach na profilu „babkibabkom” w serwisie Instagram. Chociaż zdajemy sobie sprawę, że nadwaga i otyłość są czynnikami ryzyka w ciąży i w porodzie, sposób komunikacji na wskazanym profilu oraz używany język nie powinien się pojawiać w relacji lekarz-pacjent(ka). Brak jakiejkolwiek refleksji ze strony autorki treści, przekonanie o własnej nieomylności oraz niepozostawienie miejsca na dialog z pacjentkami budzi wątpliwości co do rzeczywistego poszanowania podmiotowości i praw kobiet w Szpitalu w Oleśnicy.

W związku z powyższym, mając na uwadze przede wszystkim dobro pacjentek, wnosimy o przeprowadzenia szkolenia andyskrymiacyjnego, w tym z zakresu empatycznej i inkluzywnej komunikacji. Jako Fundacja nie mamy wątpliwości, że pracownikom Szpitala w Oleśnicy zależy przede wszystkim na zdrowiu przyjmowanych pacjentek oraz ich dobrym samopoczuciu psychofizycznym. Osiągnięcie tych celów nie jest jednak możliwe bez odpowiedniej komunikacji pomiędzy stronami. Z uwagi na oburzające treści dotychczas opublikowane na profilu „babkibabkom” wnioskujemy również o zamieszczenie przeprosin zarówno przez Szpital jak i dr Gizelę Jagielską.

Projekt „Na straży praw rodzących w czasach kryzysu” jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

  • EOG

Czytaj także: