Kobieta z noworodkiem w objęciach, prężąca prawą rękę w geście triumfu.

kujawsko-pomorskie

Porody rodzinne w kujawsko-pomorskim przywrócone!

Po interwencji Fundacji dotychczasowe zalecenie wojewody skutkujące w praktyce zakazem porodów rodzinnych w kujawsko-pomorskim zostało odwołane! Na początku października Wojewoda zalecił kierownikom prowadzącym działalność leczniczą na terytorium województwa „odwołać w szpitalnych oddziałach ginekologiczno-położniczych obecność osób towarzyszących przy poradach (porody rodzinne)”.

Fundacja od samego początku stała na stanowisku, że wprowadzony w ten sposób zakaz porodów rodzinnych był sprzeczny z aktualnie obowiązującymi zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i stanowił naruszenie praw pacjenta.Wczoraj Fundacja otrzymała odpowiedź na wniosek w sprawie odwołania zalecenia, a co z tym związane realnego umożliwienia kobietom w województwie kujawsko-pomorskim odbywania porodów w obecności osoby towarzyszącej.

Pamiętajcie, że szpital, który spełnia minimalne wytyczne powinien realizować prawo pacjentki do obecności osoby bliskiej podczas porodu:

1)  wypełnienie przez osobę towarzyszącą ankiety epidemiologicznej oraz noszenie przez maski i rękawiczek,

2)  przebywanie w pojedynczej, indywidualnej sali porodowej wyposażonej w oddzielny węzeł sanitarny,

3)  pozostawanie na terenie szpitala do 2 godzin po porodzie,

4)  wyłączeniu podlegają osoby towarzyszące pozostające w kwarantannie lub w trakcie izolacji.

Projekt „Na straży praw rodzących w czasach kryzysu” jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

  • EOG

fot. Paulina Splechta Birth Photography & Films, Florida, USA www.facebook.com/paulinasplechta/ www.instagram.com/psplechta_birthphotography/

Czytaj także: