Kobieta i mężczyzna przytulają się w szpitalu, obok w łóżeczku leży noworodek.

Pyskowice

Pyskowice – interwencja w szpitalu ws. porodów rodzinnych i opłat za testy od osób towarzyszących

Działamy na rzecz pełniej dostępności porodów rodzinnych w szpitalach oraz zniesieniu odpłaty za testy dla osób towarzyszących. Podjęłyśmy interwencję wobec Szpitala w Pyskowicach.

 

Szanowny Panie Dyrektorze,

Działając w imieniu Fundacji Rodzić po Ludzku, która już od 25 lat działa na rzecz polepszenia standardów opieki okołoporodowej w polskich szpitalach, zwracam się do Pana z prośbą o podjęcie działań w celu zapewnienia pełnej dostępności porodów rodzinnych w Szpitalu w Pyskowicach sp. z o.o.  (dalej „Szpital”).

Fakt, że porody z osobą towarzyszącą są dostępne w wyżej wyszczególnionej jednostce leczniczej oraz że możliwym jest kangurowanie przez osoby towarzyszące dzieci urodzonych przez cesarskie cięcie stanowi bardzo dobrą wiadomość dla kobiet z Pyskowic. Chcę także podkreślić, iż zdaję sobie sprawę, iż według rankingu „Głosu kobiet” Fundacji Rodzić po Ludzku bardzo wysoko oceniana jest postawa personelu medycznego Szpitala – co stanowi bardzo ważny czynnik w opiece nad kobietą w czasie porodu. Przeczytałam także na Państwa na koncie na FB, iż w ostatnim czasie została oddana do użytku wyremontowana jednoosobowa sala porodowa z wanną – cieszę się, że kobiety mogą rodzić w tak dobrych warunkach.

Tym bardziej kieruję do Pana prośbę o zmianę obowiązkowego warunku uczestniczenia w porodzie rodzinnym oraz kangurowaniu, jakim jest przeprowadzenie przez osobę towarzyszącą na jej własny koszt testu antygenowego w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 ważnego do 72h od momentu pobra¬nia wymazu. Powyższe oznacza niestety, iż porody rodzinne oraz kangurowanie stają się bardziej przywilejem dla osób zamożnych, a nie faktycznym otwarciem Szpitala na umożliwianie wszystkim osobom towarzyszącym wspierania kobiet w czasie porodu. Jak wskazali Państwo w komentarzach na FB, koszt takiego testu wykonanego w Izbie Przyjęć Szpitala wynosi kwotę w wysokości 120 zł. Oznacza to, że część rodzących pacjentek zostaje tym samym pozbawianych lub zostaje im bardzo utrudnione korzystanie z prawa do obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Zalecenia konsultantów krajowych w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz w dziedzinie perinatologii w sprawie możliwości odbywania porodów rodzinnych w warunkach stanu epidemii COVID-19 w Polsce, opublikowane w dniu 16 września 2021 r. (ostatnia aktualizacja), w jasny sposób wskazują, iż warunkiem dopuszczenia osoby towarzyszącej do porodu nie jest bycie zaszczepionym czy ozdrowieńcem, jak również wykonywanie testów, a jedynie wypełnienie ankiety epidemiologicznej. Wymóg posiadania aktualnego testu u osoby towarzyszącej widniał we wcześniejszych zaleceniach konsultantów. Po interwencji Fundacji Rodzić po Ludzku, która uznała ten zapis za niezgodny z prawem zalecenia w połowie zeszłego roku uległy zmianie i wspomniany wymóg został usunięty. Konsekwencją kolejnej interwencji Fundacji było stworzenie zakładki na stronie www Ministerstwa Zdrowia „Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące opieki okołoporodowej w czasie epidemii” i  jednoznaczne wskazanie przez ministerstwo, iż „Uzależnianie uczestnictwa w porodzie rodzinnym od wyniku badania na koronawirusa nie powinno mieć miejsca.”

Powyższe stanowisko stanowi kontynuacje podjętej decyzji przez Ministerstwo Zdrowia w zakresie porodów rodzinnych i nie zmieniło się od połowy zeszłego roku, a mianowicie, jak czytamy w piśmie sygnowanym przez Sekretarza Stanu Pana Waldemara Krasko do Rzecznika Praw Obywatelskich – „W powyższych zaleceniach zrezygnowano z obligatoryjnego wymogu okazywania przez osoby towarzyszące przy porodzie aktualnego wyniku testu w kierunku COVID-19 oraz uaktualniono ankietę epidemiologiczną, od której wyników zależy, czy osoba towarzysząca rodzącej, będzie mogła zostać w oddziale położniczym na czas jej porodu.” W powyższej sprawie wypowiedział się także NFZ wskazując, iż „Narodowy Fundusz Zdrowia uznaje za nieuzasadnione żądanie świadczeniodawców wykonania testu PCR w kierunku COVID-19 przez osoby towarzyszące.” (źródło: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/mz-rpo-test-na-covid-nie-jest-warunkiem-udzialu-w-porodzie-rodzinnym).

Rzecznik Praw Pacjenta także zajął stanowisko w sprawie podejmując interwencje w szpitalach, które wprowadziły odgórny nakaz posiadania wyników testów w kierunku obecności wirusa SARS CoV-2 przez osoby towarzyszące przy porodzie rodzinnym wprost wskazując, że stanowi to praktykę naruszającą zbiorowe prawa pacjentów poprzez ograniczenie prawa rodzących pacjentek do obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Ponadto, pragnę wskazać, iż w przypadku wydania przez Rzecznika Praw Pacjenta decyzji o uznaniu praktyki Szpitala w zakresie testowania za naruszającą zbiorowe prawa pacjentów, niepodjęcie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych określonych działań powoduje, że Rzecznik Praw Pacjenta nakłada w drodze decyzji zgodnie z art. 68  u.p.p. karę pieniężną do wysokości 500 000 złotych.

W związku z powyższym, zwracam się do Pana o podjęcie natychmiastowej interwencji  w zakresie faktycznej dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych z zakresu porodów rodzinnych oraz kangurowania w Szpitalu.

 

Uzyskałyśmy odpowiedź mailową od szpitala w dniu 27 października 2021 r. w brzmieniu:

 

Dzień dobry,

Pisze do Państwa w nawiązaniu do pisma, które otrzymaliśmy z fundacji „Rodzić po Ludzku ” dotyczącego porodów rodzinnych.

Chciałabym poinformować, że po rozpatrzeniu Państwa pisma Szpital w Pyskowicach Sp z oo przestał pobierać opłaty za testy antygenowe SARS-CoV-2. Osoby towarzyszące przy porodzie nie ponoszą żadnych kosztów związanych z porodem.

Magdalena Franc

Projekt „Na straży praw rodzących w czasach kryzysu” jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

  • EOG

fot. Paulina Splechta Birth Photography & Films, Florida, USA www.facebook.com/paulinasplechta/ www.instagram.com/psplechta_birthphotography/

Czytaj także: