Kobieta patrzy na swoje nowo narodzone dziecko.

Rzeszów

Rzeszów, szpital Pro-Familia – działania interwencyjne ws. przywrócenia porodów rodzinnych

Działamy na rzecz dostępności porodów rodzinnych w szpitalach. Wezwałyśmy szpital Pro-Familia w Rzeszowie do zaprzestania naruszania prawa.

 

14 czerwca 2021 r.

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do informacji, która pojawiła się na Państwa stronie internetowej w dniu 24 maja 2021 r. o przywróceniu porodów rodzinnych w Szpitalu Specjalistycznym Pro-Familia w Rzeszowie (dalej „Szpital”), jako Fundacja Rodzić po Ludzku, która już od 25 lat działa na rzecz polepszenia standardów opieki okołoporodowej w polskich szpitalach, doceniamy, że po wielu skargach pacjentek i zgłoszeniach, które otrzymałyśmy, Państwa placówka zdecydowała się przywrócić porody z osobą bliską. Wyrażamy także żal, że jako największa i najlepiej wyposażona w regionie placówka zdecydowaliście się Państwo na ten krok tak późno. 

Jednocześnie, informujemy, że szereg postanowień udostępnionych przez Państwa „Zasad i wytycznych dotyczących uczestnictwa osobowy towarzyszącej w trakcie porodu drogami natury” wzbudza nasze wątpliwości i wnioskujemy o ich zmianę w celu przywrócenia stanu zgodnego z obowiązującymi Standardami Opieki Okołoporodowej oraz zapewnienia pełnego poszanowania praw pacjentek.

Wzywamy Państwa do zaprzestania naruszeń praw pacjenta poprzez zmianę wspomnianych Zasad i wytycznych w zakresie:

1. Zniesienia wymogu wykonania testu na obecność SARS-COVID-19 u osób towarzyszących i pacjentek, które nie zostały jeszcze zaszczepione;

2. Zniesienie wymogu posiadania przez osobę bliską uczestniczącą w porodzie nowego i zapieczętowanego jednorazowego kompletu ochrony indywidualnej;

3. Umożliwienie kangurowania przez osoby bliskie dzieci urodzonych poprzez cesarskie cięcie (zarówno planowane jak i nieplanowane).

Przypominamy, że zalecenia konsultantów krajowych w dziedzinie ginekologii i położnictwa oraz perinatologii w sprawie możliwości odbywania porodów rodzinnych w czasie epidemii wprost wskazują na warunki, jakie należy spełnić przed przystąpieniem osoby bliskiej do porodu rodzinnego. Wśród nich wymienia się: wypełnienie, przez osobę towarzyszącą, w trakcie porodu, ankiety epidemiologicznej, noszenie przez osobę towarzyszącą maskę i rękawiczek przez czas pobytu w szpitalu, poród w indywidualnej sali porodowej wyposażonej w oddzielny węzeł sanitarny. Żaden z warunków zawartych w zaleceniach nie odnosi się do konieczności posiadania szczepienia na SARS-COVID-19 b lub wykonania testu na obecność wirusa w organizmie ani konieczności posiadania jednorazowego kompletu ochrony indywidualnej.

Ponadto, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, w przypadku porodu zakończonego cesarskim cięciem, nie ma przeszkód, aby dziecko było kangurowane przez osobę towarzyszącą przy porodzie rozwiązanym cięciem cesarskim z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego

Jednocześnie, biorąc pod uwagę fakt, że wszyscy pracownicy Szpitala powinni już być zaszczepieni przeciwko SARS-COVID-19 nie znajdujemy argumentów przemawiających za koniecznością utrzymania w Państwa Szpitalu ograniczeń w obecnym zakresie. W związku z tym wzywamy Szpital do zaprzestania naruszeń praw pacjenta oraz zmianę zasad i wytycznych porodów z osobą bliską w taki sposób, aby w pełni gwarantowały prawa pacjentek wynikające ze Standardów Opieki Okołoporodowej.

 

Do wiadomości:

Rzecznika Praw Pacjenta

Projekt „Na straży praw rodzących w czasach kryzysu” jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

  • EOG

Czytaj także: