stópki noworodka

Wałbrzych

Wałbrzych – odmowa dopuszczenia osoby bliskiej do towarzyszenia w porodzie

Zgodnie ze Standardem Organizacyjnym Opieki Okołoporodowej kobieta rodząca ma prawo do obecności osoby towarzyszącej na sali porodowej. Zwykle przy porodzie towarzyszy partner lub doula, ale może to być dowolna osoba – wybór należy do kobiety.

Skontaktowała się z nami kobieta, która chciała, aby przy porodzie towarzyszyła jej szesnastoletnia córka. Poprosiła dyrekcję szpitala o wyrażenie zgody, gdyż opinie personelu medycznego były w tym temacie podzielone. Szpital odmówił, wskazując iż decyzja odmowna jest podyktowana „troską o dobrostan Pani, dziecka oraz nieletniej córki”. Szpital napisał także, iż „obserwowanie cierpiącej, choć w słusznej sprawie, mamy – może być dla dojrzewającej nastolatki trudnym doświadczeniem. Psychologowie nie zalecają asystowania przy porodzie osobom nieletnim, gdyż może to wywołać szok, nadmierne emocje.”

Za zgodą kobiety Fundacja zgłosiła tę sprawę do Rzecznika Praw Pacjenta. Sukces! Rzecznik poparł nasze stanowisko, iż ustawa o prawach pacjenta nie wprowadza ograniczeń w zakresie wieku osoby bliskiej wybranej towarzyszącej w czasie porodu.

Odmowa może zostać wydana, ale wyłącznie w przypadku:

  • istnienia prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego, lub
  • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta.

Rzecznik wskazał, iż argumentacja szpitala nie wypełnia znamion przypadków określonych w art. 5  oraz art. 21 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta, bowiem podmiot leczniczy nie przywołał ustawowych przesłanek uzasadniających odmowę obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Stanowisko Rzecznika przekazałyśmy Specjalistycznemu Szpitalowi Ginekologiczno – Położniczemu im. E. Biernackiego w Wałbrzychu i w odpowiedzi placówka wskazała, że personel medyczny został poinformowany o sprawie i zostanie wdrożona odpowiednia procedura wewnętrzna w tym zakresie.

Będziemy monitorować tę sprawę!

Wspierajcie działania Fundacji Rodzić po Ludzku: https://rodzicpoludzku.pl/wspieraj-nas/


Czytaj także: