Kobieta stojąca plecami przed ścianą z maseczkami

Warszawa

Warszawa, Szpital Kliniczny im. Księżnej Anny Mazowieckiej – interweniujemy ws. lepszej opieki w szpitalu podczas pandemii COVID-19

Działamy na rzecz lepszej opieki w szpitalu podczas pandemii COVID-19. Interweniujemy w Szpitalu Klinicznym im. Księżnej Anny Mazowieckiej w Warszawie.

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

W imieniu Fundacji Rodzić po Ludzku (dalej „Fundacja”) działając w oparciu o brzmienie art. 2 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 ustawy, z dnia 6 września 2001 r., o dostępie do informacji publicznej  (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198, ze zm.), wnoszę o udzielenie informacji na temat:

I. Czy w przypadku przyjęcia do Szpitala Klinicznego im. Księżnej Anny Mazowieckiej (dalej „Szpital”) kobiety są zobowiązane podczas porodu (tj. w trakcie I, II lub III okresu porodu) przebywając na sali porodowej do noszenia maseczki bądź zasłaniania nosa i ust w jakikolwiek inny sposób?

II. Czy Szpital umożliwia matkom kontakt „skóra do skóry” ze swoimi dziećmi (przy braku przeciwskazań medycznych) przez czas gwarantowany w rozporządzaniu Ministra Zdrowia, z dnia 16 sierpnia 2018 r., w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej (Dz.U. 2018 poz. 1756, dalej „Rozporządzenie”)?

III. Czy w Szpitalu odbywają się porody z osobą towarzyszącą zgodnie z zaleceniami Konsultantów krajowych w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz w dziedzinie perinatologii w sprawie możliwości odbywania porodów rodzinnych w warunkach stanu epidemii COVID-19 w Polsce, wydanymi w dniu 15 lipca 2020 r.? Jeżeli tak, ile sal jest przeznaczonych do porodów z osobą towarzyszącą?

IV. Ile kobiet rodziło w Szpitalu w IV kwartale 2020 r., I i II kwartale 2021 r.? Proszę o odpowiedź z podziałem na kwartały.

V. Jaki procent rodzących w IV kwartale 2020 r., I i II kwartale 2021 r. miało nacinane krocze? Proszę o odpowiedź także z podziałem na kwartały.

VI. Czy ojcowie dzieci urodzonych przez cesarskie cięcie mogą kangurować je po porodzie? Jeżeli tak, to przez jaki czas?

VII. Jaki procent kobiet w IV kwartale 2020 r., I i II kwartale 2021 r. rodziło z osobą towarzyszącą? Proszę o odpowiedź z podziałem na kwartały.

VIII. Czy rodzące w czasie zapisu ktg mają możliwość przyjmowania dogodnych dla nich pozycji, czy są zobowiązane do leżenia wyłącznie na lewym boku?

IX. Czy zgodnie z Rozporządzeniem osoba sprawująca opiekę nad kobietą rodzącą w II okresie porodu, opierając się na obserwacji zachowania rodzącej, jej odczuciach oraz wyniku badania położniczego wewnętrznego,  współpracuje z rodzącą umożliwiając przyjęcie dogodnej dla niej pozycji, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji wertykalnych?

X. Czy personel szpitala jest cyklicznie szkolony z zakresu standardu okołoporodowego zawartego w Rozporządzeniu, w tym w szczególności w zakresie zagadnień dotyczących szacunku, prywatność rodzącej i jej poczucia intymności, jak również każdorazowo uzyskiwania zgody rodzącej na wykonanie zabiegów czy badań, w tym informowania o zasadności jakiegoś zabiegu (np. wykonania masażu szyjki macicy)?

Projekt „Na straży praw rodzących w czasach kryzysu” jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

  • EOG

Czytaj także: