Kobieta patrzy na swoje nowo narodzone dziecko.

Rzeszów

Wniosek do Rzecznika Praw Pacjenta o wszczęcie postępowania wobec szpitala Pro-familia w Rzeszowie

Szanowny Panie,

Działając w imieniu Fundacji Rodzić po Ludzku, która już od 25 lat działa na rzecz polepszenia standardów opieki okołoporodowej w polskich szpitalach, w związku z napływającymi do Fundacji informacjami o ograniczaniu dostępności porodów rodzinnych w Szpitalu Specjalistycznym Pro – Famlia w Rzeszowie (dalej „Szpital”), zwracam się do Pana, z wnioskiem o:

wszczęcie postępowania i wydanie decyzji w sprawie naruszenia zbiorowych praw Pacjenta z udziałem Szpitala.

W opinii Fundacji, zalecenia Konsultantów krajowych w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz w dziedzinie perinatologii w sprawie możliwości odbywania porodów rodzinnych w warunkach stanu epidemii COVID-19 w Polsce opublikowane w dniu 15 lipca 2020 r. na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia w jasny sposób wskazują, że w szpitalach, w których możliwe jest dopełnienie

warunków zawartych w zaleceniach, porody z osoba towarzyszącą powinny się odbywać.

Zgodnie z zaleceniami niezbędne wymagania to:

1) wypełnienie przez osobę towarzyszącą w trakcie porodu, ankiety epidemiologicznej;

2) noszenie przez osobę towarzyszącą przez cały czas pobytu w szpitalu maski i rękawiczek;

3) przebywanie rodzącej wraz z osobą towarzyszącą w pojedynczej, indywidualnej sali

porodowej wyposażonej w oddzielny węzeł sanitarny;

4) opuszczenie oddziału przez osobę towarzyszącą w ciągu 2 godzin po porodzie.

 

Osoby pozostające w kwarantannie lub w trakcie izolacji nie mogą uczestniczyć w porodzie i wchodzić na teren szpitala.

Z informacji uzyskanych przez Fundację w Szpitalu nie dopuszcza się możliwości przeprowadzania porodów rodzinnych, pomimo wyposażenia Szpitala w 6 pojedynczych, indywidualnych sal porodowych posiadających oddzielny węzeł sanitarny. Z informacji uzyskanych przez Fundację, Szpital nie umożliwia porodów rodzinnych w wyniku podjęcia samodzielnej decyzji przez ordynatora oddziału ginekologiczno-położniczego.

Zdaniem Fundacji, jeśli Szpital ma możliwość spełnienia wymagań wskazanych przez Konsultantów krajowych, powinien dopuścić możliwość przeprowadzania porodów z osobą towarzyszącą. Sytuacje, w których pomimo możliwości przeprowadzania porodów rodzinnych szpital je zawiesił, odwołał bądź ogranicza w inny sposób ich dostępność, w opinii Fundacji, stanowią naruszenie zbiorowych praw pacjenta. Ograniczenia w zakresie dostępności porodów rodzinnych powinny być proporcjonalne w odniesieniu do stopnia zagrożenia epidemiologicznego i indywidualnej sytuacji rodzącej. 

Z informacji przez nas uzyskanych, w Szpitalu, zakaz porodów rodzinnych został wprowadzony odgórnie i nie jest w żaden sposób dostosowywany do indywidualnej sytuacji rodzącej. W związku z powyższym, zwracamy się do Pana z prośbą o przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji w sprawie naruszenia zbiorowych praw pacjenta zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

Projekt „Na straży praw rodzących w czasach kryzysu” jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

  • EOG

Czytaj także: