Anioły Rodzić po Ludzku

Konkurs Anioły Rodzić po Ludzku 2022

Czy wiesz, że tradycyjną funkcją położnych było scalanie wspólnoty kobiet w małych społecznościach? Czy w Twojej okolicy jest położna, która jest znana, rozpoznawalna i cieszy się zaufaniem kobiet? „Położna powinna być znana” – to jedno z haseł, które promuje Konkurs Anioły Rodzić po Ludzku 2022 organizowany przez Fundację Rodzić po Ludzku. W konkursie mogą wziąć udział położne, które z uważnością i troską towarzyszą kobietom oraz profesjonalnie wspierają je w okresie ciąży, porodu i połogu.

Każda społeczność, każdy region i kraj mają własną historię położnictwa, unikatową dla swojej historii, systemów wierzeń i kontekstu politycznego. Jak zmieniało się postrzeganie położnych i jaki to miało wpływ na warunki okołoporodowe kobiet – przeczytaj w kieszonkowej historii położnictwa Fundacji Rodzić po Ludzku.

Położna – troskliwa opiekunka

Od zarania dziejów położne towarzyszyły kobietom podczas porodów. W rdzennych społecznościach na całym świecie położne praktykowały tradycje wokół narodzin, związane z duchowością zakorzenioną w przyrodzie i ziołolecznictwie. Krótko mówiąc, położnymi najczęściej zostawały doświadczone matki. Przyjmowały porody, pomagały i troskliwie opiekowały się innymi kobietami oraz nowo narodzonymi dziećmi.

Położna – kobieta mądra

W starych wierzeniach Słowian odnotowuje się szczególną funkcję wyjątkowych kobiet, które pomagały innym kobietom zadbać o zdrowie w ciąży, wspierały je podczas porodu i opiekowały się nimi w połogu. Były to doświadczone kobiety obdarzone autorytetem, doradczynie, kobiety mądre – Mundre.

Profesjonalizacja położnictwa

Od czasów greckich następował postęp w rozwoju i uznaniu położnictwa jako niezależnego, naukowego i szanowanego zawodu. W związku z tym, położnictwo stopniowo stawało się zawodem w hierarchii medycyny, nadzorowanym przez mężczyzn. Położne zachęcano do nauki czytania, pisania i systematycznego podwyższania swoich kompetencji poprzez studiowanie literatury medycznej.

Położna – czarownica

Mroki średniowiecza były dla położnych najtrudniejszym okresem, a tym samym bolesnym w konsekwencjach dla rodzących kobiet. Życie położnych stało się zagrożone. Ich praktyki oparte na dotychczasowej tradycji i ziołolecznictwie inkwizycja kościelna uważała za herezję. Gdy uznano taką kobietę za czarownicę, palono ją na stosie. Naturalne metody uśmierzania bólu zastąpiono czytaniem wersetów z Biblii. Cierpienie miało aspekt duchowy i traktowano go jako karę i wolę Boga. Odtąd też położnymi mogły być tylko kobiety religijne, namaszczane przez władze kościelne. W konsekwencji zostawały nimi niedoświadczone zakonnice.

Militaryzacja położnictwa

Odkąd mężczyźni zaczęli formalizować medycynę, również położnictwo przeszło pod ich władzę. Ignorowanie doświadczenia i wiedzy położnych niosło ze sobą niestety coraz większą medykalizację porodu.

W wyniku tego, kobietę rodzącą wyrwano ze swojej społeczności i przeniesiono do szpitala. Jej naturalny poród dostosowano do świata mężczyzn-lekarzy.  Zamiłowanie do militarnych procedur i formalizacji spowodowały, że nie było już miejsca na instynkt kobiety, jej potrzeby oraz opiekę wspierających położnych i innych kobiet. Procedury odczłowieczały matki sprowadzając ich ciała do maszyny rodzącej. Kobietę w trakcie porodu, którą kiedyś troskliwie opiekowała się najbliższa kobieca wspólnota, wtłoczono w bezduszne ściany szpitala. Taka zmiana miała również wpływ na praktyki położnych. Zamiast z kobietą ze swojej społeczności, miały do czynienia z pacjentką, wobec której stosowały określone procedury.

Położna – Anioł

Dzisiaj to właśnie położne są orędowniczkami opieki okołoporodowej skoncentrowanej na kobietach. Odbudowują swoją ważną rolę w tworzeniu lokalnych wspólnot wsparcia w tak ważnym momencie życia każdej kobiety, jakim jest ciąża i narodziny dziecka i macierzyństwo. Każda kobieta powinna mieć możliwość doświadczenia wsparcia przez położną-Anioła, która w znanym otoczeniu zaopiekuje się nią profesjonalnie i troskliwe.

Położna – Anioł Rodzić po Ludzku

Współczesne wspierające społeczności są również wirtualne. Dlatego Fundacja Rodzić po Ludzku prowadzi bazę położnych na https://gdzierodzic.info/, żeby łatwiej można było znaleźć położną w swojej okolicy. Każda położna może założyć swoją wizytówkę na tym portalu i dać się poznać swojej społeczności.

Konkurs Anioły Rodzić po Ludzku 2022

Co roku Fundacja organizuje wyjątkowe wydarzenie – Konkurs Anioły Rodzić po Ludzku. Dzięki temu kobiety mogą docenić położne, którym szczególnie bliska jest idea „rodzić po ludzku”. W szczególności wspierają położne, które na co dzień, z zaangażowaniem i pasją wykonują swój zawód. W ten sposób dziękują profesjonalistkom, które z oddaniem zajmują się kobietami w ciąży, w czasie porodu oraz wspierają nowe matki i ich dzieci.

Do 21 października można oddawać bezpłatne głosy i wpisywać komentarze-podziękowania dla niezwykłych położnych-Aniołów. Następnie, na podstawie tych komentarzy, znakomita Kapituła Konkursu Anioły Rodzić po Ludzku 2022 wybierze 10 położnych Aniołów. Kapituła będzie obradowała pod przewodnictwem Joanny Pietrusiewicz, prezeski Fundacji Rodzić po Ludzku, a w jej skład wchodzą: Elżbieta Cherezińska, Justyna Dąbrowska, Dorota Karkowska, Agnieszka Lisiecka, Alicja Kost, Magda Mołek, Lara Gessler, Agnieszka Jucewicz, Zofia Zborowska, Joanna Puchała oraz Jakub Puzicki.

Przypominamy Laureatki konkursu Anioły Rodzić po Ludzku 2021 https://rodzicpoludzku.pl/materialydlamediow/konkurs-anioly-rodzic-po-ludzku-2021-rozstrzygniety/

Fundacja Rodzić po Ludzku gorąco zachęca położne do założenia swojego profilu położnej na https://gdzierodzic.info/rejestracja/ i do wzięcia udziału w Konkursie Anioły Rodzić po Ludzku. Drogie kobiety, głosujcie na swoje położne-Anioły! https://gdzierodzic.info/

Bo położna powinna być znana w swojej społeczności! I doceniana.

Patronem medialnym konkursu jest MjakMama

Konkurs Anioły Rodzić po Ludzku wspierają:


Foto. Canva, kolaż Małgorzata Grajewska

Czytaj także: