Petycja

Testowa - W obronie noworodków przebywających w szpitalach w Polsce.

Petycja wygasła.

Data końcowa: May 01, 2022

Zebrane podpisy: 8

Cel podpisu: 100

8 signatures

Cel podpisu: 100