Opieka okołoporodowa w Polsce w świetle akcji Rodzić po ludzku" 2006

Opieka okołoporodowa w Polsce w świetle akcji „Rodzić po ludzku” 2006

Akcja „Rodzić po ludzku” to nie tylko skuteczna akcja społeczna, ale również zakrojone na szeroką skalę badanie, dzięki któremu uzyskaliśmy wiele interesujących danych na temat kondycji współczesnej opieki okołoporodowej w Polsce. Dane te pozwoliły nam nakreślić obraz tej opieki widzianej przede wszystkim oczami kobiet – konsumentek usług położniczych.

Raport prezentuje wyniki akcji w poszczególnych kategoriach oceny, szczegółowy opis najczęstszych naruszeń praw pacjenta, a także analizę opieki w świetle zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia oraz wytycznych wynikających z medycyny opartej na dowodach.

Publikacja opracowana i opublikowana dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej (Program Środki Przejściowe 2004).


Czytaj także: