analiza

Publikacja „Sprawowanie przez położną opieki nad kobietą w ciąży fizjologicznej”

W ramach projektu „Na Straży Standardów Opieki Okołoporodowej” powstała publikacja „Sprawowanie przez położną opieki nad kobietą w ciąży fizjologicznej”. Jest to analiza aktów prawnych dotyczących zawodu położnej w kontekście sprawowania przez nią opieki nad kobietą w ciąży fizjologicznej. Autorką publikacji jest dr Dorota Karkowska, profesorka w Katedrze Prawa i Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego.

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG

  • Program Obywatele dla Demokracji

Czytaj także: