Raport 2015

Raport „Monitoring dostępności do usług ginekologiczno-położniczych w ramach NFZ w Polsce”

Monitoring został przeprowadzony w ramach projektu prowadzonego przez Fundację Rodzić po Ludzku. Projekt ten dotyczy działań związanych z wdrożeniem Standardów Opieki Okołoporodowej, a współfinansowany jest z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji.

Prace nad przygotowaniem do monitoringu rozpoczęła grupa szkoleniowa, która powstała w ramach kursu internetowo-stacjonarnego „Na straży” 2014/2015, prowadzonego w partnerstwie Sieci Obywatelskiej – Watchdog Polska, Stowarzyszenia Homo Faber i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Na podstawie wyników monitoringu został opracowany raport, który opisuje kwestie dostępności do opieki medycznej dla kobiet w ciąży w poradniach NFZ. Wyniki monitoringu są podstawą do dalszych działań rzeczniczych Fundacji na rzecz polepszenia jakości opieki okołoporodowej w Polsce.

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG

  • Program Obywatele dla Demokracji

Czytaj także: