baner z tytułem raportu

Raport z monitoringu oddziałów położniczych. Medykalizacja porodu w Polsce.

Opieka okołoporodowa stanowi przedmiot regularnych analiz prowadzonych przez Fundację Rodzić po Ludzku od 1996 r. Publikacje Fundacji ukazują systematyczną zmianę, jaka od połowy lat 90. ubiegłego wieku zachodzi w zakresie opieki nad kobietą ciężarną, rodzącą i położnicą.

Zrealizowane przez Fundację Rodzić po Ludzku w drugiej połowie 2016 r. ogólnopolskie badanie było kolejnym po akcjach „Rodzić po Ludzku” (przeprowadzonych w latach 1994, 2000, 2006) badaniem mającym na celu poznanie praktyk związanych z opieką okołoporodową w szpitalach.

Badaniem zostały objęte wszystkie oddziały położnicze i neonatologiczne w Polsce. Narzędziem zbierania danych była elektroniczna ankieta, do której każdy szpital otrzymał link wraz z kodem dostępu służącym do zalogowania się do profilu danej placówki. Elektroniczny formularz umożliwiał zapisanie danych w trakcie wypełniania, a także przesłanie ankiety drogą elektroniczną lub jej wydrukowanie i przesłanie w wersji papierowej.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a szpital przestrzegały prawa? Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

W pierwszym etapie badania, Wyniki uzyskane z przeprowadzonego badania dotyczą praktyk realizowanych w szpitalach oraz statystyk podanych przez poszczególne placówki. Informacje uzyskano od szpitali, których przedstawiciele samodzielnie wypełniali formularz ankiety z pytaniami i odpowiedziami.

Publikacja opracowana w ramach projektu „Na straży praw kobiet w opiece okołoporodowej” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

  • logo FIO

Czytaj także: