para przed laptopem

Apel do Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

Wystosowałyśmy apel do Prezydenta miasta Warszawy o zapewnienie kobietom w ciąży oraz ich partnerom dostępu do edukacji w szkole rodzenia.

Położenie, w jakim znalazły się kobiety w ciąży wywołuje u nich silny stres, co przekłada się na ich kondycję psychiczną, a także wyniki położnicze. Dodatkowo w Szpitalach ograniczono obecność osób bliskich podczas porodu, co potęguje poczucie zagubienia i wzmaga stres u rodzących. W tej sytuacji konieczne jest pilne uruchomienie edukacji on-line. W ramach takich zajęć kobiety dowiedzą się jak przygotować się do porodu bez bliskiej osoby, jak spakować niezbędne rzeczy do szpitala (bowiem ograniczono na czas epidemii możliwość przekazywania paczek pacjentom szpitali) oraz jak korzystać z niefarmakologicznych metod łagodzenia bólu.

Z informacji przekazanych nam przez placówki realizujące zajęcia w zakresie edukacji przedporodowej pn. „Szkoła rodzenia” w ramach programu finansowanego przez Urząd Miasta Warszawy wiemy, że Biuro Polityki Zdrowotnej m.st. Warszawy nie wyraziło zgody na kontynuację tych zajęć w formie e-learningu na platformie internetowej.

Zwróciłyśmy się zatem do Pana Prezydenta z prośbą o podjęcie interwencji w tej sprawie i poparcie idei uruchomienia edukacji w ramach Szkół Rodzenia w trybie online.


Czytaj także: