Kobieta pisząca na laptopie

Napisz do swojego konsultanta! Niech się dowie!

Konsultanci krajowi i wojewódzcy pełnią rolę doradczą i nadzorczą co do poszczególnych aspektów opieki medycznej w polskim systemie ochrony zdrowia. Ich stanowisko stanowi niezwykle istotny wkład dla pracy polskich lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych,położnych i innych pracowników ochrony zdrowia.

Chociaż ich zalecenia i rekomendacje nie są źródłem prawa, ich zdanie, jako specjalistów w określonych dziedzinach, jest wyjątkowo ważne. Konsultanci mają obowiązek kontrolować podlegające sobie placówki pod kątem postępowania zgodnego z najnowszą wiedzą medyczną.

Z informacji, które dostajemy wynika, że czasami głos konsultantów w dziedzinie neonatologii nie jest wystarczająco słyszalny i że często nie mają oni pełnej świadomości na temat tego, co się dzieje na polskich porodówkach. Szczególnie w czasie epidemii. Zachęcamy Was do zgłaszania im nieprawidłowości, które zauważyłyście w szpitalach. Chociaż krajowi i wojewódzcy konsultanci nie podejmują ostatecznych decyzji mających bezpośredni wpływ na funkcjonowanie szpitali, ich głos ma znaczenie.

Poniżej możecie pobrać adresy e-mail krajowych i wojewódzkich konsultantów – nie bójcie się do nich pisać i dzielić Waszymi historiami z porodów oraz tym jak ograniczenia wpłynęły na Was i Wasze rodziny. Tylko dzięki Waszym działaniom wspólnie możemy zmienić sytuację na porodówkach w czasach covid!

Projekt „Na straży praw rodzących w czasach kryzysu” jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

  • EOG

Czytaj także: