Lekarz piszący na komputerze

Pytamy o to, kim są eksperci zajmujący się opieką okołoporodową, kto wydaje rekomendacje dotyczące organizacji opieki podczas epidemii

W dniu 28 maja skierowałyśmy do Ministerstwa Zdrowia wniosek o informacje publiczną.

Pytamy o:

1. W piśmie z 21 maja 2020 r., ZPR6721.117.2020.JK, wskazane zostało m. in.

W zależności od rozwoju epidemii, eksperci na bieżąco aktualizują swoje zalecenia zarówno w kwestii porodów rodzinnych, rodzaju porodu oraz żywienia noworodków matek zakażonych COVID-19.

W tym zakresie zwracamy się o udostępnienie:

  • imion, nazwisk ekspertów wraz ze specjalizacją o jakim mowa w/w piśmie, którzy na bieżąco aktualizują zalecenia,
  • dokumentów, w tym elektronicznych np. maili jakie eksperci przekazali do dnia wykonania wniosku Ministerstwu Zdrowia,
  • informacji, czy osoby te odbywały spotkania, narady zarówno w formie spotkań na żywo, jak i online wraz z podaniem dat spotkań, tematów narad i dokumentów jakie powstały w związku z tymi spotkaniami, naradami.

2. W piśmie z 21 maja 2020 r., ZPR6721.117.2020.JK, wskazane zostało m. in.

Jednocześnie podkreślam, że zalecenia są opracowywane przez doświadczonych specjalistów w dziedzinach mających zastosowanie w opiece okołoporodowej we współpracy z ekspertami w zakresie zakażeń i chorób zakaźnych.

W tym zakresie zwracamy się o udostępnienie:

  • imion, nazwisk specjalistów wraz ze specjalizacją o jakim mowa w/w piśmie, którzy opracowują zalecenia,
  • dokumentów, w tym elektronicznych np. maili jakie przekazali specjaliści do dnia wykonania wniosku Ministerstwu Zdrowia,
  • informacji, czy osoby te odbywały spotkania, narady zarówno w formie spotkań na żywo, jak i online wraz z podaniem dat spotkań, narad tematów i dokumentów jakie powstały w związku z tymi spotkaniami, naradami.

Czytaj także: