Kobieta w maseczce ochronnej patrzy zza szyby

Szczepienia rodziców dzieci hospitalizowanych

Fundacja zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia z apelem o zakwalifikowanie rodziców dzieci hospitalizowanych (nie będących wcześniakami) przebywających na oddziałach Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka bezzwłocznie do szczepień przeciwko COVID-19.

Wciąż otrzymujemy informacje, że wizyty na oddziałach intensywnej terapii noworodka w większości szpitali są bardzo utrudnione. Piszecie, że widzicie swoje dzieci raz w tygodniu przez 30 min., albo jeszcze rzadziej. Z wielką radością przyjęłyśmy informację, iż rodzice wcześniaków zostali zakwalifikowani do szczepień przeciwko COVID-19 w ramach grupy „0” – jednak stoimy na stanowisku, iż matki i ojcowie dzieci hospitalizowanych (nie będących wcześniakami) nie powinni być dyskryminowani. Zagwarantowane powinno im być prawo do bezzwłocznego szczepienia, pozostawiając jednak po ich stronie decyzję czy chcą z tej możliwości skorzystać.

Petycja Fundacji Rodzić po Ludzku „W obronie noworodków” podpisana przez ponad 115 tysięcy osób i złożona w zeszłym roku do Ministerstwa Zdrowia dotyczyła właśnie możliwości odwiedzania przez rodziców wszystkich hospitalizowanych dzieci, bez tworzenia kategorii i podziałów. Stop separacji – oznaczało prawo do obecności przy swoich dzieciach dla wszystkich rodziców.

Projekt „Na straży praw rodzących w czasach kryzysu” jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

  • logo EOG

Czytaj także: