Kobieta przytula dziecko leżące w łóżeczku noworodkowym

Warszawa

Walczymy o prawa dzieci i ich rodziców! Apelujemy do Rzeczników

Co dzień słuchamy Waszych opowieści, w których powtarza się smutna skarga – nie możecie opiekować się swoimi dziećmi, które przebywają w szpitalach. Uważamy, że każde dziecko ma prawo do obecności rodziców lub opiekunów w trakcie hospitalizacji.

Poczucie osamotnienia, jakiego doświadczają dzieci w trakcie pobytu w szpitalu, ma kolosalny wpływ na ich dalsze zdrowie i życie. Liczne badania naukowe wskazują, że obecność rodzica/opiekuna podczas pobytu w szpitalu obniża poziom stresu u dziecka i wpływa na jego poczucie bezpieczeństwa, co z kolei korzystnie wpływa na proces terapeutyczny. Pozbawienie chorego dziecka wsparcia bliskich może wywołać u niego uczucie porzucenia i zaburzyć więź między nim a rodzicem/opiekunem. Doświadczenie to może spowodować traumę i, w rezultacie, wymagać kolejnego długotrwałego leczenia.

Wystosowałyśmy apel do Rzecznika Praw Pacjenta i Rzecznika Praw Dziecka o zajęcie stanowiska. Chcemy, by Rzecznicy oficjalnie uznali, że nawet w czasie pandemii rodzice mają prawo do nieprzerwanego pobytu w szpitalu ze swoim dzieckiem, a dzieci – do nieograniczonej opieki rodziców. Trzymajcie kciuki za szybkie i pomyślne rozwiązanie tej ważnej dla nas wszystkich sprawy!

 

Projekt „Na straży praw rodzących w czasach kryzysu” jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

  • Logo EOG

Czytaj także: