para przed laptopem

Polska

Wniosek do Rzecznika Praw Pacjenta o podjęcie działań informacyjnych wobec szpitali

W dniu 5 czerwca Fundacja skierowała pismo do Rzecznika Praw Pacjenta o podjęcie działań informacyjnych dotyczących realizacji praw kobiet do informacji i rozesłanie do szpitali nakazu umieszczenia na stronach placówek informacji o nadzwyczajnych procedurach przyjęcia do szpitala w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego.

Do Fundacji Rodzić po Ludzku wpływają informacje od kobiet w ciąży, które informują, że informacje o procedurach, którym w związku z sytuacją epidemiologiczną są lub będą obligatoryjnie poddawane otrzymują dopiero na Izbach Przyjęć. Dotyczy to między innymi oczekiwania posiadania wyniku testu osoby towarzyszącej, wykonywania testu na COVID-19 u kobiety, procedury rozdzielania z dzieckiem po porodzie do momentu otrzymania wyniku testu.

Informacji o procedurach brakuje na oficjalnych stronach szpitali. Ich brak uniemożliwia kobietom podjęcie świadomej decyzji odnośnie wyboru miejsca porodu. Pacjentki przyjeżdżając do szpitala powinny mieć wiedzę, jakie procedury je czekają i te informacje powinny być jasne i ogólnodostępne na stronach internetowych szpitali.


Czytaj także: