Sala szpitalna z łóżkami

Wniosek do Wojewody Dolnośląskiego o przekazanie informacji w sprawie wyznaczenia Kliniki Ginekologii i Położnictwa przy ulicy Chałubińskiego we Wrocławiu do opieki nad pacjentkami z COVID-19

W związku z wiadomościami jakie otrzymujemy od zaniepokojonych mieszkanek regionu dolnośląskiego oraz z doniesieniami medialnymi dotyczącymi decyzji Wojewody Dolnośląskiego o wyznaczeniu Kliniki Ginekologii i Położnictwa przy ulicy Chałubińskiego we Wrocławiu do opieki nad pacjentkami z COVID-19 z dnia 3 września 2020 roku oraz sprzeciwu społecznego jaki decyzja ta wywołała, zwracamy się na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP w zw. z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej do Pana z wnioskiem o przekazanie:

– treści korespondencji prowadzonej przez Pana z Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia i innymi instytucjami w związku z decyzją z dnia 3 września 2020 roku.

– analiz, raportów przeprowadzanych przed podjęciem decyzji w celu przeanalizowania skutków wprowadzenia tej zmiany w organizacji opieki okołoporodowej w regionie oraz dla pracy wyznaczonego przez Pana szpitala oraz korespondencji związanej z tymi działaniami.

Fundacja będzie monitorować sytuację we Wrocławiu, zwłaszcza, że nie jest to pierwsza w ostatnich latach trudna dla kobiet sytuacja zamknięcia placówki położniczej w tym mieście. Mamy nadzieję, że uda się wypracować rozwiązanie, które zapewni opiekę pacjentkom z COVID-19 wymagającym także opieki ginekologicznej i położniczej oraz nie pogorszy dostępności świadczeń dla pozostałych mieszkanek regionu. W celu znalezienia takiego rozwiązania możemy zaproponować spotkanie z udziałem Wojewody, przedstawicieli Fundacji, kobiet, których bezpośrednio dotyczy decyzja i innych zainteresowanych osób. Jesteśmy gotowe do współpracy i oczekujemy poważnego traktowania głosu matek.

Projekt „Na straży praw rodzących w czasach kryzysu” jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

  • logo EOG

Czytaj także: