Kobieta i mężczyzna trzymają zdjęcie z USG

Wniosek o aktualizację zaleceń do Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

3 sierpnia 2021 r.

FRPL/181/2021/MG

Prof. dr hab. n. med. Mariusz Zimmer

Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

ul. Cybernetyki 7C/U6A

02–677 Warszawa

Szanowny Panie Prezesie,

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej charakteryzującą się znacznym spadkiem zachorować na COVID-19 utrzymującym się od dłuższego czasu na poziomie około 150 zakażeń dziennie oraz zaszczepieniem personelu medycznego na początku tego roku, w imieniu Fundacji Rodzić po Ludzku (dalej „Fundacja”) kieruję do Pana pytanie „Kiedy zostanie dokonana aktualizacja wydanego przez Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników zalecenia w zakresie badań USG w sytuacji epidemiologicznej – COVID-19, ścieżki postępowania dla kobiet w ciąży COVID-19 oraz stanowiska w sprawie porodów rodzinnych?”.

Ostatnie stanowisko Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (dalej „PTGiP”) dotyczące porodów z osobą towarzyszącą było wydane ponad rok temu i jak wskazano w piśmie Prezydium PTGiP odnośnie interpretacji zarządzenia NFZ dotyczącego porodów rodzinnych tworzone było w stanie zagrożenia epidemicznego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wprowadzonego 12 marca 2020 roku. Od tego czasu wiedza położnicza i doświadczenie personelu medycznego w zakresie epidemii COVID-19 bardzo się zmieniły, a w ślad za tym, w opinii Fundacji, winna zostać dokonana odpowiednia aktualizacja Państwa stanowisk i zaleceń w sprawie. Dla przypomnienia ścieżka postępowania dla kobiet w ciąży COVID-19 była tworzona na postawie doniesień naukowych, które pochodziły tylko z Chin i dotyczyły ok. 12 pacjentek, a co z tym związane została ona tworzona w oparciu dosłownie o „pojedyncze przypadki”.

W zaleceniu w zakresie badań USG w sytuacji epidemiologicznej – COVID-19 wciąż istnieje m.in. archaiczny zapis, iż „[…] podczas badania ultrasonograficznego należy ograniczyć kontakt słowny i wzrokowy z pacjentką”. Wskazany czas kwarantanny jest także niezgodny z aktualnie obowiązującym, jak również utrzymanie dystansu społecznego nie jest zgodne z rekomendowanym.

Bardzo odczuwalnym i często wskazywanym przez kobiety skutkiem wprowadzenia przez wiele jednostek leczniczych postępowania, zgodne z zaleceniami, o których mowa powyżej, jest brak możliwości przebywania w gabinecie podczas badania ultrasonograficznego z osobą towarzyszącą. Często skutkuje to ograniczeniem prawa ojca do zobaczenia swojego dziecka oraz prawem kobiety do obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, zwłaszcza w tzw. trudnych sytuacjach życiowych polegających na poronieniu, otrzymaniu informacji dotyczącej problemów zdrowotnych dziecka czy informacji dotyczących śmierci dziecka.

W związku z powyższym wnioskuję o podjęcie działań przez PTGiP mających na celu dostosowanie dostępnych na stronie www towarzystwa zaleceń czy stanowisk do aktualnej wiedzy i sytuacji epidemiologicznej w kraju. Pana stanowisko w sprawie, jako Prezesa Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników.

 

1. Pismo Fundacji do PTGiP- 03.08.2021 r.

2. Odpowiedź PTGiP

Podejmujemy dalszą interwencję w sprawie.

Pismo Fundacji do PTGiP – 09.09.2021 r.

Odpowiedź PTGiP – 25.10.2021 r.

Projekt „Na straży praw rodzących w czasach kryzysu” jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

  • EOG

Czytaj także: