Nagi noworodek kładziony na wagę

Sprzeciw wobec zaleceń Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego

W ostatnich dniach Polskie Towarzystwo Neonatologiczne wydało zalecenia dotyczące postępowania z noworodkiem w przypadku podejrzenia/potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 u matki oraz z rozpoznaniem u niej zakażenia SARS-CoV-2. Chociaż takie zalecenia nie są obowiązującym prawem mają one ogromny wpływ na to, jak wyglądają procedury w szpitalach i jakie postępowanie jest proponowane rodzącym i ich dzieciom.

W naszej ocenie wspomniane zalecenia nie spełniają swojej roli i zamiast prowadzić do polepszenia sytuacji kobiet i noworodków mogą wpłynąć na pogłębienie chaosu informacyjnego w szpitalach oraz powodować sytuację w których lekarze nie będą wiedzieli jak prawidłowo postępować.

W związku z tym, przesłałyśmy swój sprzeciw do Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego.

Projekt „Na straży praw rodzących w czasach kryzysu” jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

  • EOG

Czytaj także: