Mama karmiąca piersią

Gliwice

Gliwice – interwencja zakończona sukcesem

Podjęłyśmy interwencję po historii porodowej jednej z Was, kiedy córeczka została po porodzie zabrana matce wbrew jej woli. Minęły prawie dwie doby zanim kobieta zobaczyła swoje dziecko. Ojciec dziecka miał pozytywny wynik testu na COVID-19, ale matka miała wynik negatywny, podobnie jak noworodek, któremu po porodzie zrobiono test. Dziecko było początkowo karmione mieszanką mlekozastępczą, a dopiero potem ściągniętym mlekiem mamy.

Szpital w odpowiedzi na nasz wniosek wskazał, że w sprawie izolacji  „decyzja matki jest respektowana”, a kobieta w każdej chwili może zmienić swoje zdanie oraz że izolacja jest stosowana tylko w wypadku, gdy nie ma wolnej izolatki w oddziale położniczym i kobieta jest umieszczana w części ginekologicznej – wówczas noworodek jest monitorowany w Oddziale Patologii Noworodka. Jednak w załączonej do odpowiedzi Szpitala Standardowej procedury postępowania z noworodkiem matki zakażonej SARS-CoV-2 czytamy, że noworodek po porodzie umieszczany jest w inkubatorze i transportowany do sali izolacyjnej na Oddziale Patologii Noworodka.

Z uwagi na rozbieżności stanowisk przedstawionych w odpowiedzi Szpitala oraz doświadczeń porodowych części z Was:

  1.                 wniosłyśmy o ujednolicenie stosowanych w Szpitalu praktyk dotyczących niezasłaniania przez kobiety rodzące nosa i ust w sali porodowej oraz o usankcjonowanie decyzyjności matki w zakresie kontaktu „skóra do skóry”, karmienia piersią i braku izolacji dziecka od matki zakażonej SARS-CoV-2 w przypadku braku przeciwskazań medycznych;
  2.               zawnioskowałyśmy o niezwłoczne przeprowadzenie szkolenia dla personelu medycznego w tym zakresie, jak również o wprowadzenie odpowiedniej formy weryfikacji przestrzegania podstawowych praw kobiet rodzących, gdyż izolacja dziecka bez uprzedniej zgody matki jest  – jak wskazuje Rzecznik Praw Pacjenta – naruszeniem praw pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego.

2 września 2022 r. odbyła się rozmowa z Dyrektorką Szpitala. Po naszej interwencji wprowadzone zostało oświadczenie zgody na izolację. Oznacza to, że kobiety podpisują zgodę na izolację od noworodka, jeśli wyrażą na nią świadomą zgodę.


Czytaj także: