Cele

Celem statutowym Fundacji Rodzić po Ludzku jest poprawa poziomu opieki okołoporodowej w placówkach położniczych w całej Polsce. Od 1996 roku działamy, aby:

  • potrzeby kobiet i ich rodzin były priorytetem dla opieki okołoporodowej w Polsce,
  • każda kobieta czuła się podmiotem opieki okołoporodowej i miała do niej łatwy dostęp,
  • dzieci przychodziły na świat w przyjaznym otoczeniu,
  • rodzice mogli liczyć na wsparcie w przeżywaniu swojego macierzyństwa i ojcostwa,
  • kobiety były świadome swych praw i domagały się ich przestrzegania,
  • szpitale informowały o swojej pracy i publikowały jej wyniki,
  • praktyka położnicza opierała się na wiarygodnych badaniach naukowych,
  • zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia były uwzględniane w praktyce polskich szpitali położniczych,
  • stworzono warunki dla istnienia i rozwoju pozaszpitalnych miejsc do porodu,
  • samodzielne i niezależne położne odgrywały główną rolę w opiece nad kobietą i noworodkiem.

Czytaj także: