Kobieta w ciąży z mężczyzną, przytulają się, on ją całuje w głowę

Konkurs na stworzenie i dystrybucję informatora – Ministerstwo Zdrowia

Wszystko zaczęło się w 2022 roku, kiedy po kolejnym sukcesie zarządu i prawniczek Fundacji unieważniony został konkurs organizowany przez Ministerstwo Zdrowia na stworzenie i dystrybucję informatora dla kobiet w okresie okołoporodowym pt. „Upowszechnianie rozwiązań systemowych w zakresie zdrowia prokreacyjnego, w tym w opiece prekoncepcyjnej i okołoporodowej”.

Chronologicznie przedstawiamy nasze działania w tej sprawie.

22 stycznia 2024 r. – wysyłamy wniosek do Ministerstwa Zdrowia o ujawnienie informacji publicznej

Sprawdzamy! Po roku od ponownego ogłoszenia przez Ministerstwo Zdrowia konkursu na stworzenie i dystrybucję informatora dla kobiet w okresie okołoporodowym pt. „Upowszechnianie rozwiązań systemowych w zakresie zdrowia prokreacyjnego, w tym w opiece prekoncepcyjnej i okołoporodowej” pytamy Izabelę Leszczynę, Ministrę Zdrowia:

  1. Czy informator jest już gotowy?
  2. Czy informator został wydrukowany i rozdystrybuowany?
  3. Jakie działania promujące zostały przeprowadzone w 2023 roku?

Wnosimy także do Ministerstwa o jego przesłanie, abyśmy mogły się z nim zapoznać.

29 marca 2023 r. – po przeprowadzeniu ponownego postępowania Komisja Konkursowa ogłosiła, iż Realizatorem zadania wybrany został Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

12 grudnia 2022 r. unieważnienie konkursu.

Czekamy teraz na jego ponowne ogłoszenie. Mamy nadzieję, że nasza – Fundacji Rodzić po Ludzku – argumentacja przedstawiona w piśmie wysłanym do Ministerstwa Zdrowia zostanie uwzględniona.

Domagamy się:
1. przedłużenia terminu składania ofert do 30 dni,
2. rozłożenia liczby zadań do zrealizowania w pierwszym etapie projektu tak, aby dać oferentom możliwość rzetelnego przygotowania treści informatora dla kobiet,
3. ustalenia trwania pierwszego etapu nie krócej niż 5 miesięcy i liczenie terminu od momentu ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu i podpisania umowy z wybranym realizatorem.

W ramach postępowania została złożona wyłącznie jedna oferta. Po unieważnieniu postępowania i, mamy nadzieję, kolejnym ogłoszeniu konkursu przez Ministerstwo Zdrowia, pojawi się szansa dla szerszego grona oferentów, co przecież jest w interesie ogłaszającego, jak i grupy docelowej: kobiet i ich bliskich.
Fundacja Rodzić po Ludzku chce doprowadzić do przeprowadzania tego typu konkursów w sposób przejrzysty oraz powszechny. To może mieć bezpośredni wpływ na podejmowanie efektywnych i długoterminowych działań edukacyjnych dla kobiet i ich bliskich z praw w okresie okołoporodowym.

To kolejny przykład na to, że warto mówić głośno to, co się myśli, i że warto podejmować działania. Tak właśnie działa Fundacja i tak chcemy, żebyście Wy działały we własnych sprawach: głośno mówiły o swoich doświadczeniach porodowych, wspierały inne kobiety, które są wokół Was, żebyście – kiedy trzeba – składały skargi do szpitala (https://rodzicpoludzku.pl/zglos-naruszenie/).

Bez nas i bez Was zmiana systemu nie dokona się sama!

Zobacz również nasz sprzeciw wobec trybu ogłaszania konkursu przez Ministerstwo Zdrowia na promocję karmienia piersią.

Nasze działania są możliwe dzięki Waszemu wsparciu: https://rodzicpoludzku.pl/wspieraj-nas/

Działania organizacji w latach 2022-24 dofinansowane z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy

  • Działania organizacji w latach 2022-24 dofinansowane z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy

Czytaj także: