poród dobre doświadczenie

Wsparcie instytucjonalne Fundacji Rodzić po Ludzku programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy

 

Działania organizacji w latach 2022-24 dofinansowane z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy

 

Fundusze otrzymane w ramach dotacji Fundacja Rodzić po Ludzku przeznaczy na rozwój instytucjonalny organizacji w okresie V 2022 – IV 2024.

W ramach dotacji instytucjonalnej pozyskanej z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, zgodnie z założoną strategią rozwoju, Fundacja Rodzić po Ludzku planuje przeprowadzenie działań :

 • Opracowanie nowej strategii działań Fundacji Rodzić po Ludzku na lata 2023 -2026
 • Rozwijanie działań Fundraisingowych
 • Umocnienie marki Fundacji i jej pozycji jako kluczowej organizacji zajmującej się tematyką okołoporodową wśród kobiet.
 • Działania komunikacyjne, kampania wizerunkowa.

W ramach projektu zostaną podjęte różnorodne działania zachęcające do wsparcia finansowego dla organizacji. Planowany jest wzrost liczby darczyńców Fundacji, co pozwoli nam prowadzić długoterminowe działania i elastycznie reagować na kryzysy pojawiające się w ochronie zdrowia. Zbudowanie wizerunku RpL wśród młodych osób jako organizacji, która reprezentuje okołoporodowe interesy kobiet, skutecznie edukuje i broni praw, przełoży się na wzrost grupy docelowej Fundacji i przyczyni do poprawy opieki okołoporodowej w Polsce.

Dotacja zostanie przeznaczona na: 

 • opracowanie Strategii rozwoju Fundacji Rodzić po Ludzku na lata 2023-2026, 
 • Strategii fundraisingowej
 • Strategii komunikacji na lata 2023-25
 • prowadzenie działań komunikacyjnych
 • prowadzenie regularnych działań fundrasingowych
 • badania wśród odbiorczyń o możliwości wspierania Fundacji
 • zaangażowanie firm do wspierania Fundacji
 • kampanię wizerunkową.

Projekty

XII-XIII Żeby Ona Miała Lepiej

Zachęcałyśmy do finansowego wspierania działań Fundacji informując na naszej stronie, profilach na Facebooku i Instagramie, o działalności Fundacji w zakresie pomocy prawnej, interwencji w szpitalach, prowadzenia rankingu szpitali, oraz naciskania na zmiany w systemie opieki zdrowotnej i w prawie.

poród dobre doświadczenie

25 XI – 9 XIII 2022 r. 16 dni przeciwko przemocy 

W czasie Międzynarodowych Dni Eliminowania Przemocy Wobec Kobiet (International Day for the Elimination of Violence Against Women) publikowałyśmy na naszych profilach na Facebooku i Instagramie treści o przemocy położniczej. Nagłaśniałyśmy problem przemocy wobec kobiet na porodówkach i zachęcałyśmy do wspierania działań Fundacji w zakresie interwencji w szpitalach, w których dochodzi do naruszeń i łamania prawa.

 

II-IV 2023 r. Kampania wizerunkowa Fundacji Rodzić po Ludzku

W lutym 2023 rozpoczęłyśmy kampanię wizerunkową, której celem jest wzmocnienie marki Fundacji Rodzić po Ludzku oraz zachęcenie internautek do korzystania z naszego Rankingu Szpitali Gdzie Rodzić po Ludzku. 

W kampanii mówimy o tym, że każda kobieta ma prawo urodzić po ludzku, czyli otoczona szacunkiem i w godnych warunkach. A jej prawa powinny być bezwzględnie respektowane. 

Dzięki prowadzonemu przez nas rankingowi, pokazujemy że rodzące mają wybór i mogą wybrać takie szpitale, które oprócz realizacji standardu opieki okołoporodowej, czynią początek macierzyństwa wspaniałym doświadczeniem.

Strategię medialną oraz pozyskanie powierzchni reklamowych zawdzięczamy Zenith Media The ROI Agency która pracowała dla nas pro bono.

Kreację przygotowała agencja Publicis  

 

Okres realizacji: 01 maj 2022 – 30 kwiecień 2024. Kwota udzielonej dotacji 100 000 euro.

Działania organizacji w latach 2022-24 dofinansowane z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy

 • Działania organizacji w latach 2022-24 dofinansowane z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy

Foto. Fundacja Rodzić po Ludzku

Czytaj także: