Bielsko-Biała – interweniujemy dla Was wspólnie z Tulimy Mamy

Bielsko-Biała – interweniujemy dla Was wspólnie z Tulimy Mamy

Strażniczki rodzić po ludzku Olga Vitoš oraz Małgorzata Bryl-Sikorska, założycielki Stowarzyszenia Tulimy Mamy, monitorują opiekę okołoporodową w południowej części województwa śląskiego. 

Zarówno Strażniczki, jak i Fundacja, otrzymały od Was wiadomości o praktykach niezgodnych ze standardem w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej. Dlatego w tym roku Stowarzyszenie Tulimy Mamy objęło szczegółowym monitoringiem właśnie ten szpital. Dzięki danym uzyskanym bezpośrednio od placówki, a przede wszystkim dzięki Waszym odpowiedziom w ankiecie „Głos Matek”, udało się zidentyfikować w których obszarach konieczna jest poprawa opieki.

Efektem tych działań było spotkanie 26. października 2023 roku Strażniczek oraz przedstawicielki Fundacji z placówką.

Najpoważniejsze problemy zidentyfikowane przez Strażniczki to:

  • niewystarczające wsparcie laktacji wśród pacjentek;
  • niedostateczna dbałość ze strony personelu medycznego o zapewnienie dwugodzinnego kontaktu skóra do skóry matki i dziecka po porodzie;
  • problem komunikacji między personelem medycznym a pacjentką i niedostateczne poszanowanie praw pacjentki.

Przedstawiciele szpitala zadeklarowali, że:

  • skupią się na poprawie wsparcia karmienia piersią na terenie szpitala (np. poprzez  szkolenia dla personelu medycznego sprawującego opiekę nad kobietą ze wsparcia laktacji z elementami komunikacji z pacjentką);
  • skupią się na poprawie procedur kontaktu skóra do skóry, zarówno po porodzie naturalnym, jak i po cięciu cesarskim, a także procedur kangurowania noworodka przez osobę bliską po cięciu cesarskim;
  • skupią się na poprawie komunikacji personelu medycznego z pacjentką (np. poprzez szkolenia dla personelu nt. okołoporodowych praw pacjentki);
  • będą informować i zachęcać położnice do wypełniania ankiety „Głos Matek”.

Przedstawicielka Fundacji zobowiązała się do końca 2023 r. przesłać Szpitalowi materiały promujące ankietę „Głos Matek”, które następnie zostaną rozmieszczone na oddziałach Ginekologiczno-Położniczym, Noworodkowym i Patologii Noworodka. 

Kolejny raport dotyczący opieki w placówce zostanie przesłany Szpitalowi w drugim półroczu 2024 r. Również w drugiej połowie 2024 r. odbędzie się kolejne spotkanie aktywistek z przedstawicielami szpitala. Do tego czasu Strażniczki rodzić po ludzku na bieżąco będą kontaktować się z sekretariatem Szpitala, by monitorować zachodzące zmiany.

To działanie nie byłoby możliwe bez Waszego wsparcia.  Wypełniajcie ankietę „Głos Matek”

Zachęcamy do zapoznania się z treścią notatki z tego spotkania.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

  • Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny