Zdjęcia portretowe kobiet uściechnietych

Ankieta „Głos matek”. Monitoring porodówek.

Urodziłaś? Oceń szpital po porodzie, wypełnij anonimową ankietę „Głos matek”: ankieta.rodzicpoludzku.pl. Opowiedz nam jak byłaś traktowana, czy byłaś informowana o tym co się dzieje z Tobą i dzieckiem, czy szanowano Twoje decyzje, potrzeby i wybory, czy otrzymywałaś potrzebne wsparcie, opiekę, czy zadbano o Twoją prywatność i intymność? Głos matek ma moc zmiany!

Od 2018 r. trwa stały monitoring porodówek „Głos matek” z udziałem kobiet, które wypełniają anonimową ankietę na stronie: ankieta.rodzicpoludzku.pl. W tym czasie blisko 100 tys. kobiet zaufało Fundacji i podzieliło się swoją historią o porodzie, oceniło szpital, w którym rodziły.

Zbieramy historie i doświadczenia kobiet, żeby dowiedzieć się jak są traktowane kobiety w konkretnych szpitalach, żeby pokazywać jak wygląda jakość opieki w szpitalu, pomagać innym kobietom wybrać szpital i urodzić po ludzku. Dzięki monitoringowi podejmujemy interwencje, pokazujemy decydentom i dyrektorom obszary do poprawy.

Ankiety wypełniane przez kobiety, ich historie, doświadczenia, głosy:

  • tworzą ranking porodówek „Głos matek” na www.gdzierodzic.info
  • prezentowane są jako wyniki dla każdego szpitala na www.gdzierodzic.info
  • pomagają nam tworzyć raporty o opiece okołoporodowej i rekomendacje dla decydentów, szpitali
  • pomagają podejmować interwencje, prowadzić działania rzecznicze, rozmawiać z dyrektorami szpitali w oparciu o zebrane informacje od kobiet

Monitoring opieki okołoporodowej jest prowadzony pod hasłem „Głos matek ma moc zmiany”.


Czytaj także: