walczymy-o_normalnosc1

Kampania „Walczymy o normalność”

Kampania zrealizowana została w 2004 r. Miała na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na problem nieprzestrzegania praw kobiet – pacjentek w oddziałach położniczych.

W kampanii nawiązaliśmy do opracowanego 4 lata wcześniej, w trakcie trzeciej edycji akcji „Rodzić po ludzku” (lata 1999/2000), Dekalogu Rodzenia po Ludzku – 10 punktów, których wypełnienie zapewniłoby każdej kobiecie zgodną z jej potrzebami opiekę w ciąży i możliwość urodzenia dziecka w przyjaznych warunkach. Punkty Dekalogu nie są niczym nadzwyczajnym – opisują NORMALNOŚĆ – rzeczywistość, w jakiej chcielibyśmy powitać nasze dzieci – uważną opiekę, szacunek, partnerstwo.

Okazuje się, że wiele zmian w opiece położniczej jest powierzchownych, dotyczy bezpośrednio warunków lokalowych czy dostępności niektórych usług. To co najważniejsze – pozycja kobiety rodzącej i jej dziecka w systemie nie ulega zmianie. Postulat podmiotowego traktowania kobiety w każdym szpitalu, na codzień, przez każda osobę z personelu medycznego, wciąż pozostaje niezrealizowany. Niestety, codziennie przekonujemy się, że o normalność wciąż trzeba walczyć – wiele tysięcy rodzących kobiet nadal doświadcza upokorzenia, niemocy, odarcia z intymności, odmowy informacji.

Kampania koncentrowała się na 3 podstawowych naruszeniach praw pacjentek – braku wyczerpującej i przystępnej informacji o przebiegu porodu i stanie dziecka, braku pytania o zgodę na interwencje medyczne, oraz przyjęciu za oczywiste, że rodząca kobieta nie ma prawa decydować o sobie, o pozycji w jakiej rodzi, o kontakcie z dzieckiem tuż po porodzie etc.

Chcieliśmy również zachęcić przyszłe matki do zapoznania się z przysługującymi im prawami i domagania się ich realizacji w placówkach położniczych. Kampanię poprzedziło badania ankietowe przeprowadzone przez Fundację które ujawniło skalę zjawiska. 3 różne plakaty w takiej samej stylistyce, ale z trzema różnymi hasłami zawisły na billboardach i citylightach w wielu miastach Polski. W trzech kolejnych miesiącach wykonano insert tych samych plakatów w formacie pocztówkowym do miesięcznika parentingowego „Dziecko”.

Partnerzy kampanii: Fundacja im. Stefana Batorego, miesięcznik Dziecko, woda Dobrawa, Radio Zet, MillwardBrown SMG/KRC, AMS, AdFabrika FCB, PostMeridian Productions.

 


Czytaj także: