Cieszyn – interweniujemy dla was wspólnie z Tulimy Mamy

Cieszyn – interweniujemy dla was wspólnie z Tulimy Mamy

Nasza interwencja w Szpitalu Śląskim w Cieszynie rozpoczęła się w 2022 roku. Poniżej znajduje się podsumowanie tego działania. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi poszczególnych spotkań, od najnowszego do najstarszego.

 

27.10.2023 – spotkanie w Szpitalu Śląskim w Cieszynie

 

Było to drugie spotkanie Strażniczek rodzić po ludzku, działających w ramach Stowarzyszenia Tulimy Mamy, z przedstawicielami szpitala. Celem spotkania było omówienie aktualnej sytuacji w placówce, a w szczególności:

 • efektów wprowadzonych dotąd zmian,
 • wyników najnowszego raportu z monitoringu „Głos Matek” prowadzonego przez Fundację Rodzić po Ludzku,
 • analizy wszystkich zebranych danych przeprowadzonej przez Strażniczki działające w ramach Stowarzyszenia Tulimy Mamy,
 • dalszych możliwych działań naprawczych.

 

Przedstawicielki szpitala opowiedziały o podjętych dotąd działaniach:

 • od stycznia 2023 kobietom, które nie mają przy przyjęciu do porodu swojego planu porodu jest proponowany formularz przygotowany przez szpital;
 • odbywają się Dni Otwarte podczas których kobiety mogą otrzymać plan porodu oraz zapoznać się z formularzami zgody na zabiegi;
 • od stycznia 2023 Badaniem Satysfakcji Kobiet objęte są wszystkie pacjentki rodzące w Szpitalu Śląskim w Cieszynie;
 • od listopada 2022 kontakt skóra do skóry między matką a dzieckiem jest realizowany podczas cięcia cesarskiego na sali operacyjnej, jeśli stan matki i dziecka na to pozwala;
 • kontakt skóra do skóry między matką a dzieckiem po porodzie drogami natury jest nieprzerwany i trwający przynajmniej 2h, od końca 2022 roku ważenie i mierzenie jest standardowo przeprowadzane po tym czasie a kontakt skóra do skóry jest połączony z informacją dla matki i osoby bliskiej na temat korzyści płynących z tego kontaktu;
 • w 2023 roku personel położniczy przeszedł szkolenia z zakresu laktacji;
 • przy szpitalu działa szkoła rodzenia.

 

Strażniczki rodzić po ludzku przedstawiły wyniki ankiety „Głos matek”. Dane od ankietowanych, które rodziły w 2023 roku wskazują, że poprawie uległy:

 • ocena wsparcia w karmieniu piersią;
 • realizacja prawa do kontaktu skóra do skóry po porodzie;
 • komunikacja personelu z rodzącą;
 • poszanowanie Praw Pacjenta.

 

Aktywistki wskazały także kolejne wyzwania jakie stoją przed Szpitalem Śląskim w Cieszynie.

Na podstawie danych pozyskanych dzięki ankiecie „Głos matek” i w ramach monitoringu Stowarzyszenia Tulimy Mamy, Strażniczki rekomendują do analizy przez szpital i poprawy w kolejnym etapie zmiany:

 1. odsetek nacięć krocza na poziomie 40%;
 2. niski odsetek kobiet rodzących w pozycjach wertykalnych w II okresie porodu.

 

Ustalenia płynące ze spotkania:

 

1. Personel położniczy szpitala ukończy szkolenia z zakresu pozycji wertykalnych w II. fazie porodu oraz ochrony krocza.

2. Personel położniczy szpitala skontaktuje się z innymi szpitalami, które odnotowują niski wskaźnik nacięć krocza, i wypracuje nowe praktyki oraz procedury mające na celu obniżenie wskaźnika nacięć krocza w placówce.

3. Przedstawiciele szpitala będą dążyć do zwiększenia odsetka pacjentek, które były świadome faktu, że na oddziałach szpitala można uzyskać poradę laktacyjną doradcy laktacyjnego i/lub położnych.

4. Przedstawiciele szpitala będą w dalszym ciągu promować na oddziałach szpitalnych ankiety “Głos Matek” – w tym celu w widocznych dla pacjentek miejscach oddziałów szpitalnych pojawią się plakaty informujące o ankietach dostarczone do końca 2023 r. przez Strażniczki rodzić po ludzku.

5. W kwestionariuszu Badania Satysfakcji Kobiet Szpitala Śląskiego w Cieszynie zostaną wprowadzone zmiany zasugerowane przez Strażniczki, mające na celu podniesienie jakości badania i pozyskiwanych za jego pomocą danych.

 

Notatka ze spotkania 27.10.2023 r.

 

Sytuację w placówce i wprowadzanie zmiany będą nadal monitorować Strażniczki rodzić po ludzku ze Stowarzyszenia Tulimy Mamy przy wsparciu Fundacji.

 

 

15.12.2022 – spotkanie w Szpitalu Śląskim w Cieszynie

 

W latach 2021-2022 roku docierały do nas sygnały o braku realizacji standardów opieki okołoporodowej przez Szpital Śląski w Cieszynie. Dlatego zdecydowałyśmy się podjąć interwencję w placówce wraz z Tulimy Mamy, ruchem społecznym, założonym przez aktywistki – Olgę Vitoš i Małgorzatę Bryl-Sikorską. Aktywistki monitorowały sytuację w Szpitalu przez kilkanaście miesięcy – pozyskiwały informacje na temat obowiązujących w placówce procedur i statystyk. A co najważniejsze – były blisko Was, kobiet z regionu cieszyńskiego, i słuchały Waszych doświadczeń.

 

To także dzięki Waszym odpowiedziom w ankiecie „Głos Matek” mogłyśmy przedstawić problemy z realizacją standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej w tej placówce.

 

Efektami tych działań aktywistek w Cieszynie był wniosek skierowany do szpitala w listopadzie 2022 a następnie spotkanie Strażniczki rodzić po ludzku oraz przedstawicielki Fundacji z przedstawicielkami szpitala, które odbyło się w placówce 15. grudnia 2022 roku.

 

Podczas spotkania Strażniczka Olga Vitoš wskazała określone w toku monitoringu obszary opieki rekomendowane do analizy przez szpital i poprawy w pierwszej kolejności:

 • wsparcie kontaktu skóra do skóry w porodzie drogami natury i podczas cięcia cesarskiego, niezależnie od drogi porodu, personel medyczny powinien dołożyć wszelkich starań aby kontakt skóra do skóry między matką a dzieckiem był realizowany według standardu;
 • wsparcie w karmieniu piersią, które je rekomendowanym sposobem żywienia noworodka, a podanie sztucznej mieszanki jest możliwe tylko na zlecenie lekarza lub za zgodą matki;
  wsparcie kangurowania noworodka po cięciu cesarskim, ponieważ zalecenia Ministerstwa Zdrowia jasno wskazują, że nie ma przeszkód, aby ojciec mógł przebywać wraz ze swoim dzieckiem przez co najmniej dwie godziny po cesarskim cięciu, po spełnieniu przez niego minimum niezbędnych wymagań. Ostateczna decyzja w tej kwestii uzależniona jest od możliwości organizacyjnych podmiotu leczniczego i powinna zostać podjęta przez jego kierownika;
 • występowanie naruszeń prawa kobiet do szacunku i godności.

 

Aby skutecznie walczyć o realizację Waszych praw potrzebujemy informacji od Was o tym, jak się rodzi w Szpitalu Śląskim w Cieszynie, wypełniajcie po porodzie ankietę “Głos Matek”.

 

 

Przedstawicielki szpitala zadeklarowały, że:

 1. Zostaną przeprowadzone dodatkowe szkolenia zwłaszcza dotyczące komunikacji z pacjentem dla pracowników zajmujących się kobietą podczas porodu i opieki na oddziale położniczym.
 2. Zostaną zmienione procedury odnośnie dokarmiania dzieci sztuczną mieszanką. Noworodki, które na prośbę matek przebywają na oddziale noworodkowym będą przynoszone matkom na czas karmienia. Nie będą dokarmiane w tym czasie mieszanką.
 3. Zmianie ulegną procedury odnośnie dwugodzinnego i nieprzerwanego kontaktu skóra do skóry po porodzie. Ważenie i mierzenie dziecka będzie wykonywane po dwóch godzinach, a personel medyczny dołoży wszelkich starań, aby rodzicom wytłumaczyć, dlaczego jest ważne, aby kontakt skóra do skóry nie powinien być przerywany.
 4. Pacjentki będą informowane o możliwości wypełniania ankiet Fundacji Rodzić po Ludzku.

 

Ustalenia płynące ze spotkania ze strony Joanny Pietrusiewicz i Olgi Vitoš:

 • Za pół roku zostanie przesłany kolejny raport do wglądu oraz deklarujemy wsparcie w edukacji kobiet.
 • Sytuację w placówce i wprowadzanie zmiany będą monitorować aktywistki z Tulimy Mamy przy wsparciu Fundacji.

 

Jeśli uważasz, że takie działania są potrzebne, dołącz do nas! Zostań naszą Darczynią: https://rodzicpoludzku.pl/wspieram/

 

Zachęcamy do zapoznania się z wnioskiem przesłanym do szpitala i z treścią notatki ze spotkania:

Pismo Fundacji_24.10.2022.pdf (3,66 MB)

Notatka ze spotkania_15.12.2022.pdf (930,24 KB)