Interwencja w szpitalu w Sandomierzu

Sandomierz

Interwencja w szpitalu w Sandomierzu

Działamy na rzecz lepszej opieki w  szpitalu w Sandomierzu

Szanowny Panie,

w imieniu Fundacji Rodzić po Ludzku, która już od 25 lat działa na rzecz polepszenia standardów opieki okołoporodowej w polskich szpitalach, w związku z napływającymi do Fundacji skargami w zakresie naruszeń Standardów Opieki Okołoporodowej w Szpitalu Ducha Świętego w Sandomierzu (dalej „Szpital”), składam wniosek o:

udostępnienie informacji publicznej w zakresie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Jakie procedury obowiązują w Szpitalu w zakresie opieki nad rodzącą zakażoną COVID-19?

2. Czy w Szpitalu umożliwia się kobietom zakażonym COVID-19 poród siłami natury? Jeśli nie, jaki jest powód takiego działania?

3. Czy w Szpitalu przeprowadza się obecnie porody rodzinne? Jeśli nie, dlaczego nie jest to możliwe?

4. Czy matce zakażonej COVID-19 gwarantuje się obecnie w Szpitalu nieprzerwany kontakt skóra do skóry bezpośrednio po porodzie przez co najmniej dwie godziny? Jeśli nie, dlaczego jest to niemożliwe?

5. Czy dziecko urodzone przez matkę zakażoną COVID-19 stale przebywa z nią na sali poporodowej? Jeśli nie, jaki jest tego powód?

6. Czy respektowane są oświadczenia matek zakażonych COVID-19 o sprzeciwianiu się izolacji dziecka? Jeśli nie, jaka jest podstawa prawna takiego działania?

7. Jakie wsparcie laktacyjne oferuje Szpital matkom zakażonym COVID-19? Czy Szpital umożliwia im karmienie piersią? Jeśli nie, jaki jest powód tego działania?

 

Projekt „Na straży praw rodzących w czasach kryzysu” jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

  • EOG

Czytaj także: