Stopy noworodka

Łomża

Łomża – interwencja i zmiana procedury. Sukces Fundacji.

Działamy na rzecz lepszej opieki nad kobietami szpitalu: bez konieczności noszenia maseczek podczas porodu i dobrej opieki w sytuacji zakażenia Covid-19. Podjęłyśmy interwencję wobec Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży prosząc o udostepnienie informacji publicznej na temat procedur stosowanych w szpitalu w czasie pandemii.

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

W imieniu Fundacji Rodzić po Ludzku (dalej „Fundacja”) działając w oparciu o brzmienie art. 2 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 ustawy, z dnia 6 września 2001 r., o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198 ze zm.), wnoszę o udzielenie informacji na temat:

 

I. Czy w przypadku przyjęcia do Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży (dalej „Szpital”) kobiety z ujemnym wynikiem testu na COVID-19, zakażonej lub z podejrzeniem COVID-19 którakolwiek z nich jest zobowiązana podczas porodu (tj. w trakcie I, II lub III okresu porodu) do noszenia maseczki bądź zasłaniania nosa i ust w jakikolwiek inny sposób?

II. Czy Szpital posiada wyodrębnione sale przeznaczone dla kobiet zakażonych lub z podejrzeniem COVID-19 oraz noworodków przez nie urodzonych?

III. Czy decyzja matki o braku zgody na izolacje dziecka w oddzielnym pomieszczeniu, podjęta przed porodem i sygnowana jej podpisem, jest respektowana przez Szpital zgodnie z aktualnie obowiązującymi „Zaleceniami dotyczącymi sposobu postępowania w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w przypadku noworodków matek zakażonych lub z podejrzeniem COVID-19”, wydanymi w dniu 12 listopada 2020 r. przez Ministerstwo Zdrowia?

IV. Czy Szpital umożliwia matkom zakażonym lub z podejrzeniem COVID-19 karmienie piersią swojego dziecka?

V. Czy w przypadku braku przeciwskazań medycznych, noworodki urodzone przez matki zakażone lub z podejrzeniem COVID-19 zostają wypisane ze Szpitala w dniu wypisu matki/ razem z matką?

VI. Czy Szpital umożliwia matkom z ujemnym wynikiem testu na COVID-19, kobietom zakażonym lub z podejrzeniem COVID-19 kontakt „skóra do skóry” ze swoimi dziećmi przez czas gwarantowany w rozporządzaniu Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej?

VII. Czy kobiety zakażone lub z podejrzeniem COVID-19 mają dostęp do znieczulenia zewnątrzoponowego?

VIII. Czy w Szpitalu odbywają się porody z osobą towarzyszącą zgodnie z zaleceniami Konsultantów krajowych w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz w dziedzinie perinatologii w sprawie możliwości odbywania porodów rodzinnych w warunkach stanu epidemii COVID-19 w Polsce, wydanymi w dniu 15 lipca 2020 r.?

IX. Ile Szpital ma osobnych sal porodowych z indywidulanym węzłem sanitarnym?

X. Ile kobiet od początku 2021 roku rodziło w Szpitalu i ile z nich z osobą towarzyszącą?

XI. Czy ojcowie dzieci urodzonych przez cesarskie cięcie mogą kangurować je po porodzie?

XII. Czy w Szpitalu zostały opracowane wewnętrzne procedury postępowania w sytuacji zakażenia/podejrzenia zakażeniem COVID-19 dotyczące postępowania w porodzie i podczas pobytu kobiety i noworodka na oddziale poporodowym? Jeśli mają Państwo opracowane procedury, to prosimy o załączenie do odpowiedzi do wniosku.

Projekt „Na straży praw rodzących w czasach kryzysu” jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

  • VIII. Czy w Szpitalu odbywają się porody z osobą towarzyszącą zgodnie z zaleceniami Konsultantów krajowych w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz w dziedzinie perinatologii w sprawie możliwości odbywania porodów rodzinnych w warunkach stanu epidemii COVID-19 w Polsce, wydanymi w dniu 15 lipca 2020 r.?   IX. Ile Szpital ma osobnych sal porodowych z indywidulanym węzłem sanitarnym?   X. Ile kobiet od początku 2021 roku rodziło w Szpitalu i ile z nich z osobą towarzyszącą?   XI. Czy ojcowie dzieci urodzonych przez cesarskie cięcie mogą kangurować je po porodzie?  XII. Czy w Szpitalu zostały opracowane wewnętrzne procedury postępowania w sytuacji zakażenia/podejrzenia zakażeniem COVID-19 dotyczące postępowania w porodzie i podczas pobytu kobiety i noworodka na oddziale poporodowym? Jeśli mają Państwo opracowane procedury, to prosimy o załączenie do odpowiedzi do wniosku.

Czytaj także: