Szczęśliwa mama leży obok noworodka

Białystok

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku – interweniujemy ws. izolacji dzieci od matek

W ostatnim czasie ponownie otrzymujemy od kobiet informacje, iż w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku testu wykonanego w momencie przyjęcia do szpitala zmuszane jesteście do podpisywania zgód na izolację – taka praktyka jest stosowana w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku.

Jedna z Was, gdy nie chciała podpisać zgody na izolacje usłyszała, że podpisanie dokumentu jest warunkiem do uzyskania pomocy w szpitalu.

W przedstawionym kobietom do podpisu oświadczeniu czytamy, iż

wszystkie noworodki urodzone przez matki COVID dodatnie w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym po urodzeniu są izolowane od matki i przyjmowane na Oddział Patologii Noworodka w celu kontynuacji hospitalizacji.

Taka procedura odgórnie ustalonej izolacji, nie uzależnionej od stanu zdrowia i faktycznej konieczności hospitalizacji matki lub dziecka stoi w sprzeczności z zapisami Zaleceń dotyczących sposobu postępowania w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w przypadku noworodków matek zakażonych lub z podejrzeniem COVID-19 oraz innymi przepisami prawa polskiego i międzynarodowego w zakresie sprawowania dodatkowej opieki pielęgnacyjny przez matkę w stosunku do swojego dziecka.

Fundacja podjęła interwencję w tej sprawie i uzyskała odpowiedź od szpitala, iż noworodki po porodzie przebywają „na specjalnie przygotowanych salach z pełnym monitoringiem 24-godzinnym”, a zmiana zasad będzie możliwa dopiero „wraz ze zmniejszeniem ilości lub zaprzestaniem hospitalizacji matek z COVID-l9”.

Dodatkowo szpital od dnia 28 stycznia do odwołania zawiesił możliwość odwiedzin i nie wpuszcza rodziców do dzieci hospitalizowanych.

Nie poddajemy się i działamy dalej. Powiadomiłyśmy Rzecznika Praw Pacjenta o tej sprawie (pismo w załączeniu).


Czytaj także: