Masowany noworodek

Noworodek pacjentem

Stan prawny na dzień: 09.12.2021 r.

Matka i ojciec noworodka od chwili jego narodzin, są jego przedstawicielami ustawowymi. Na personelu medycznym spoczywa obowiązek informowania ich o wszystkim, co dotyczy ich dziecka, a także pytanie rodziców o zgodę na każdą interwencję medyczną. Podobnie jak w przypadku dorosłych pacjentów, ogólna zgoda na leczenie nie jest wystarczająca, aby na jej podstawie udzielać świadczeń medycznych. Ponadto, rodzic może być obecny przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych dziecku (art. 21 ust. 1 oraz art 34 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).

 

Najczęstsze naruszenia praw rodziców małych pacjentów to:

  • Brak wyczerpującej informacji.

Nie informowano mnie o wynikach badań dziecka. Na czas wizyty pediatrycznej matki były wypraszane z boksu noworodków. Po wizycie pediatrzy znikali i nie było z kim rozmawiać. Położne nie udzielały informacji.

 

Nie poinformowano mnie o szczepieniu przeciw gruźlicy. Gdy zapytałam dlaczego, usłyszałam, że jest obligatoryjne, wiec nie mają obowiązku.

 

  • Brak możliwości wyrażenia zgody lub odmowy na badania diagnostyczne i podawanie leków.

 

Neonatolog zamiast wytłumaczyć mi, na czym to polega i dlaczego to jest konieczne, kazała podpisać oświadczenie, że wyrażam zgodę na wszystkie zabiegi konieczne i kazała przywieźć córeczkę. Czułam się, jakby mi zabrano ją.

 

  • Ukrywanie diagnozy.

 

  • Niepozwalanie rodzicom na obecność w czasie wykonywania badań i szczepień u dzieci. Wypraszanie ich. Zabieranie dzieci z sali bez pytania o zgodę.

 

Wciąż zabierano nam dzieci, które były na osobnej sali noworodkowej do której nie miałyśmy wstępu. Nigdy nie mogłyśmy być obecne przy badaniach i zabiegach pielęgnacyjnych. Przynoszono dzieci tylko do karmienia co 3 godziny. Niemal z płaczem uprosiłam jednego z lekarzy, żebym mogła mieć dziecko cały czas przy sobie, ale i tak musiałam je oddawać do przewijania i badania. Potem nie mogłam się doprosić, żeby mi je znowu oddali. Bardzo źle to przeżyłam, pomimo, że cały personel był bardzo miły i życzliwy.

 


Czytaj także: