Mężczyzna patrzy na kobietę trzymającą dziecko

Prawo do kontaktu z osobami bliskimi

Stan prawny na dzień: 09.12.2021 r.

Niezależnym prawem od prawa do dodatkowej opieki jest prawo do kontaktu z osobami z zewnątrz. Kontakt ten na pewno nie może być utrudniany. Warunki, godziny, miejsce spotkań pacjenta z rodziną powinny być szczegółowo określone w regulaminie porządkowym.

W wielu oddziałach personel skarży się, że realizacja tego prawa bardzo utrudnia funkcjonowanie szpitala. Duża liczba osób odwiedzających zagraża bezpieczeństwu epidemiologicznemu. W oddziałach, gdzie odwiedzający mogą wchodzić na sale, dochodzi do naruszania intymności innych kobiet po porodzie, podczas karmienia dziecka etc.

Prawo pacjenta do kontaktu z osobami z zewnątrz, czyli odwiedzin, nie oznacza, że mogą one odbywać się o dowolnej porze i z nielimitowaną liczbą gości. Przepisy prawa nie zabraniają dyrekcji szpitala regulować tej kwestii. O ile oczywiście wyznaczone zasady są podane do wiadomości w regulaminie szpitala.

 

Jakie przepisy prawa stanowią o prawie do kontaktu z bliskimi?

  • Art. 33 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Stanowi on, że pacjent ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami z zewnątrz.
  • Art. 19 Kodeksu etyki lekarskiej. Stanowi on, że pacjent w trakcie leczenia ma prawo korzystać z opieki rodziny i przyjaciół.
  • Art. 5 Kodeksu etyki zawodowej pielęgniarki i położnej. Stanowi on o prawie do kontaktu pacjenta z rodziną.

 


Czytaj także: