Mężczyzna całuje kobietę trzymającą w ramionach noworodka

Prawo do opieki i wsparcia ze strony bliskiej osoby

Stan prawny na dzień: 09.12.2021 r.

Pobyt w szpitalu jest jedynie zmianą miejsca, w którym znajduje się kobieta. Korzystanie ze świadczeń medycznych związanych z ciążą, porodem czy połogiem nie może wiązać się z ograniczeniem jej prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Oczekiwanie dziecka i jego narodziny nie są przecież jedynie wydarzeniem w życiu kobiety. Dotyczą całej rodziny, a w szczególności ojca dziecka. Możliwość sprawowania opieki nad kobietą i udzielania jej wsparcia przez wskazaną bliską osobę jest szczególnie ważna w sytuacjach trudnych, takich jak strata dziecka czy narodziny dziecka chorego. Ale trzeba podkreślić, iż kobieta powinna mieć możliwość otrzymania wsparcia ze strony bliskiej osoby także podczas pobytu na oddziale patologii ciąży, podczas porodu i po porodzie. Wpływa to pozytywnie na samopoczucie kobiety i na jej poczucie bezpieczeństwa.

Przepisy prawa wprost odnoszą się do tego zagadnienia. Określają zasady, na których pacjent ma prawo do „dodatkowej opieki sprawowanej przez osobę bliską”. Pośrednio prawo do wsparcia ze strony bliskiej osoby wiąże się z prawem do poszanowania intymności i godności i do ochrony życia rodzinnego.

Zauważyć należy, iż przepisy prawa stanowią, że pacjent ma prawo do „dodatkowej opieki pielęgnacyjnej”. Oznacza to, że personel medyczny nie jest zwolniony z opieki nad pacjentem. Dodatkową opiekę mogą sprawować zarówno osoby bliskie pacjentowi – rodzice, małżonkowie, jak również inne wskazane przez pacjenta. Prawo do dodatkowej opieki sprawowanej przez osobę bliską powinno być zagwarantowane zarówno w ciągu dnia, jak i w ciągu nocy.

Jest to gwarancja ustawowa. Odmienne postanowienia regulaminu porządkowego szpitala są niezgodne z prawem.

Pacjentem jest również nowo narodzone dziecko. Ma ono prawo do nieprzerwanej opieki sprawowanej przez osobę bliską. Nie oznacza to jednak, że wraz z wprowadzeniem systemu rooming-in (czyli mama razem z dzieckiem) w obowiązkach położnych i pielęgniarek nie leży opieka nad noworodkiem.

 

Jakie przepisy prawa stanowią o prawie do opieki sprawowanej przez osobę bliską?

  1. Art. 34 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zgodnie ze wskazanym przepisem pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej. Sprawować ją mogą osoby bliskie lub inna osoba wskazana przez pacjenta.
  2. Art. 19 Kodeksu etyki lekarskiej. Chory w trakcie leczenia ma prawo korzystać z opieki rodziny lub przyjaciół.
  3. Art. 47 Konstytucji ustanawia prawną ochronę życia prywatnego i rodzinnego.

 


Czytaj także: