noworodek karmiony piersią

Działania na rzecz wspierania prawidłowego żywienia niemowląt

Działając na rzecz profilaktyki zdrowia niemowląt i ich mam, złożyłyśmy wniosek o wydanie przez Polskie Towarzystwo Konsultantów i Doradców Laktacyjnych zaleceń w sprawie korzyści, jakie wiążą się z karmieniem dziecka piersią. Zapoznajcie się z pismem!

Szanowna Pani Prezes,

Działając w imieniu Fundacji Rodzić po Ludzku (dalej „Fundacja”), która już od 25 lat działa na rzecz polepszenia standardów opieki okołoporodowej w Polsce, zwracam się do Pani z wnioskiem
o wydanie przez Polskie Towarzystwo Konsultantów i Doradców Laktacyjnych (dalej „PTKiDL”) zaleceń w sprawie korzyści, jakie wiążą się z karmieniem dziecka piersią.
Chciałabym prosić o wskazanie przez PTKiDL w ramach wnioskowanych zaleceń w szczególności, jak jaki wpływa ma karmienie piersią na zdrowie matki i dziecka karmionego piersią do przynajmniej 1. roku życia w perspektywie krótko i długofalowej oraz jak karmienie to wpływa na rozwój emocjonalny oraz obniżenie poziomu stresu u dziecka.
Intencją Fundacji jest, aby zalecenie PTKiDL opierało się na interdyscyplinarnej wiedzy medycznej, jaką posiadają członkowie PTKiDL i dostępnych wynikach badań naukowych. Chcę podkreślić, iż jest ogromnie ważnym dla kobiet w Polsce, aby także PTKiDL, jako stowarzyszenie zrzeszające tak dużą ilość specjalistów w dziedzinie laktacji zajęło stanowisko w powyższej sprawie. Do Fundacji Rodzić po Ludzku wpływają bowiem prośby od kobiet o wsparcie prawne w związku z postępowaniami sądowymi dotyczącymi opieki nad niemowlętami/dziećmi. Brakuje w Polsce rekomendacji dla sędziów i prawników dotyczących znaczenia karmienia naturalnego i wytycznych czym warto kierować się decydując o opiece nad niemowlęciem/dzieckiem.
Państwa stanowisko miałoby bardzo duże znaczenie dla toczących się obecnie i w przyszłości postępowań, byłoby też jasną rekomendacją dla osób orzekających w tego typu sprawach. Wniosek Fundacji argumentuje brzmieniem pkt d – g statutu PTKiDL, uchwalonego w dniu 14 grudnia 2016 r., wskazujących, iż PTKiDL, jako stowarzyszenie stawia sobie za cel propagowanie karmienia piersią, jako optymalnego sposobu żywienia niemowląt i małych dzieci, podnoszenie poziomu świadomości społecznej w zakresie znaczenia karmienia naturalnego dla fizycznego i psychicznego zdrowia człowieka, działania na rzecz organizacji opieki okołoporodowej sprzyjającej rozpoczynaniu laktacji oraz propagowanie i rozpowszechnianie fachowej wiedzy na temat laktacji i karmienia piersią. Fundacja stoi na stanowisku, iż wymienione powyżej cele PTKiDL są ogromnie ważne i wartym byłoby spisanie w formie jednego dokumentu (zaleceń) korzyści dla niemowląt i małych dzieci, jakie wiążą się z faktem karmienia ich piersią do 1. roku życia lub dłużej.

Licząc na współpracę z Pani strony, kieruję prośbę o przesłanie odpowiedzi na niniejsze pismo na
adres fundacja@rodzicpoludzku.pl.

 

Wspierajcie działania Fundacji Rodzić po Ludzku: https://rodzicpoludzku.pl/wspieraj-nas/


Czytaj także: