Kobieta patrząca w obiektyw, z zasłoniętą buzią

Jak dbamy o poprawę sytuacji kobiet podczas pandemii COVID-19

Sytuacja związana z zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 odciska piękno na wszystkie obszary naszego życia, postawieni jesteśmy w bardzo trudnych sytuacjach. Kobiet w ciąży ich bliscy odczuwają skutki zmian organizacyjnych w opiece okołoporodowej. Staramy się na bieżąco informować o zmianach w organizacji opieki, a także stoimy na straży praw kobiet.

Dopominamy się o upublicznianie zaleceń i rekomendacji dotyczących organizacji opieki. Chcemy, by informacje były jawne i dostępne dla Obywateli.

Skierowałyśmy pismo do Ministra Zdrowia, w którym wnosimy o:

przesłanie podstaw naukowych zaleceń Konsultanta Krajowego ds. Neonatologii dotyczących postępowania w sytuacji podejrzenia lub zakażenia wirusem COVID-19 w zakresie opieki nad kobietami i ich dzieckiem w kwestii: rutynowej izolacji matki od dziecka, pasteryzacji mleka.

Apelujemy o umieszczenie na stronie przeznaczonej do informacji opiece okołoporodowej i zaleceń dotyczących opieki nad kobietą w okresie okołoporodowym wpłynie pozytywnie na poczucie bezpieczeństwa kobiet, ich rodzin, a także personelu medycznego.

W tym zakresie zależy nam na publikacji zwłaszcza informacji na temat:

  • jakie są obecnie zalecenia dla kobiet będących w ciąży, oczekujących na poród oraz opieki w środowisku po narodzinach dziecka sprawowanej przez położną POZ,
  • jak wygląda kwestia badań i szczepień profilaktycznych u dzieci,
  • jakie są obecnie zalecenia w przypadku podejrzenia zakażenia u kobiety karmiącej piersią,
  • jakie są obecnie zalecenia w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 u kobiety ciężarnej (diagnostyka, opieka prenatalna, hospitalizacja),
  • jakie są obecnie zalecenia postępowania w przypadku wszystkich ciężarnych zgłaszających się do porodu w placówce medycznej, a zwłaszcza jeśli kobieta podejrzewa u siebie zakażenie lub ma objawy wskazujące na możliwość zakażenia COVID-19.

Wyrażamy także stanowczy sprzeciw dotyczący decyzji NFZ dotyczącej prowadzenia edukacji przedporodowej w ramach stawki kapitacyjnej, bez możliwości rozliczania jednostkowego. To właśnie teraz, w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego, konieczne jest edukowanie kobiet w ciąży i ich rodzin. Ograniczenia, jakie zostały wprowadzone w zakresie obecności osoby bliskiej, spowodowały wzmożenie lęku przed porodem, a przed osobami prowadzącymi edukację postawiły nowe wyzwania zarówno merytoryczne, jak i technologiczne.

Prowadzenie tak wymagających zajęć za stawkę kapitacyjną ok. 2,60 zł miesięcznie spowoduje znaczne ograniczenia w dostępności edukacji – wobec czego Fundacja wyraża stanowczy sprzeciw i apeluje do Ministra Zdrowia o podjęcie działań w tym  zakresie. Nie zgadzamy się na ograniczenia finansowe, które doprowadzą do faktycznej likwidacji edukacji przedporodowej.

Jeszcze raz podkreślamy, że sytuacja, w jakiej znalazły się kobiety w ciąży, wywołuje u nich silny stres, co przekłada się na ich kondycję psychiczną, a także wyniki położnicze. WHO zaleca prowadzenie na szeroką skalę działań mających na celu wsparcie psychologiczne kobiet w ciąży i w okresie okołoporodowym, zarówno w zakresie bezpośredniej pomocy psychologicznej, jak i zapobieganiu wystąpieniu zaburzeń psychicznych.


Czytaj także: