stetoskop i laptop na białym tle

Polska

Pismo do Ministra ws. Standardów Opieki Okołoporodowej

… Nasze wątpliwości budzi fakt, iż w obecnym rozporządzeniu wiele zapisów odnosi się do kwestii mających stricte medyczny charakter. Chcemy więc Pana zapytać, czy kwestie dotyczące postępowania medycznego będą mogły rzeczywiście zostać uregulowane w rozporządzeniu, które ma w założeniu dotyczyć jedynie kwestii organizacyjnych, a także czy będzie to poprawne pod względem prawym, a w konsekwencji – legalne. Na wątpliwości wyrażone przez nas w tej sprawie na spotkaniu zostałyśmy zapewnione, iż kwestia ta została już w Ministerstwie Zdrowia poddana analizie prawnej, która potwierdziła, że jest to legislacyjnie możliwe.

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 2 w zw. z art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wnoszę w imieniu Fundacji Rodzić po Ludzku (zgodnie z zasadami reprezentacji) o udostępnienie :

  • skanu ww. opinii prawnej;
  • informacji przez kogo została opracowana ww. opinia prawna i w jakim trybie (na czyje zlecenie).

Czytaj także: