Kobieta w maseczce ochronnej patrzy zza szyby

Mówimy NIE maseczkom w czasie porodu

Zdaniem Fundacji sala porodowa nie jest miejscem ogólnodostępnym, a co z tym związane, kobieta rodząca w I, II lub III okresie porodu nie jest zobligowana do zasłaniania nosa ani ust. Wysłałyśmy nasze stanowisko do dyrektorów wszystkich szpitali w Polsce.

W piśmie wskazujemy, że pogląd Fundacji na temat maseczek w czasie porodu został potwierdzony na stronie www przez Ministerstwo Zdrowia w zakładce „Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące opieki okołoporodowej w czasie epidemii” 

jednoznacznie wskazując, iż

„obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy sali porodowej, ponieważ dostęp do niej ma ograniczona grupa osób – rodząca i personel medyczny sprawujący nad nią opiekę. Jednocześnie rodząca w momencie zgłoszenia się na Izbę przyjęć szpitala lub korzystając ze szpitalnych ciągów komunikacyjnych nie jest zwolniona z tego obowiązku.”

Przejdź na stronę Ministarestwa Zdrowia „Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące opieki okołoporodowej w czasie epidemii” 

Projekt „Na straży praw rodzących w czasach kryzysu” jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

  • EOG

Czytaj także: