Ręcę wielu osób, dłonie jedna na drugiej razem

Lubartów

Dalej działamy w Lubartowie

Z wielką radością zapoznałyśmy się z wprowadzonymi w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lubartowie zmianami w regulaminie porodów rodzinnych dotyczącymi możliwości swobodnego wyboru przez kobietę osoby bliskiej, kangurowania dzieci urodzonych drogą cesarskiego cięcia poprzedzonego próbą porodu drogami natury oraz nie nakładania na rodzącą oraz osobę bliską obowiązku posiadania na ich własny koszt maseczek ochronnych FFP2/FFP3 i innych środków ochronnych. Są to zmiany w bardzo dobrym kierunku.

Pozostają jeszcze jednak trzy kwestie do zmiany, a mianowicie:

  1. doprecyzowanie, iż wymóg mieszkania przez osobę bliską wraz z rodzącą, co najmniej przez 14 dni przed porodem jest traktowany jako dobra praktyka, a nie warunek bezwzględny uczestnictwa w porodzie i stanowi jedną z opcji uzyskania zgody na udział w porodzie;
  2. nie obciążania osób towarzyszących kosztami testu PCR w kierunku zakażenia COVID-19 lub testu antygenowego w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 (ważnych w każdym przypadku do 72 godzin od momentu pobrania);
  3. umożliwienia osobom bliskim kangurowania dziecka urodzonego drogą „planowanego” cesarskiego cięcia.

Ostatnia kwestia dotyczy odwiedzin – czy w związku z rezygnacją przez Ministra Zdrowia z większości obostrzeń sanitarnych w ostatnim czasie zostaną wznowione w Szpitalu odwiedziny? Czy są prowadzone w tym zakresie jakieś ustalenia w Szpitalu i kiedy można spodziewać się takich decyzji?

Ogromnie liczymy na podjęcie działań w Szpitalu i odpowiednią zmianę regulaminu porodów rodzinnych. Chcemy podkreślić, iż widzimy już wprowadzone zmiany ku przestrzeganiu praw kobiet w okresie okołoporodowym i stanowią one niezwykle dobry początek. Czas jednak podjąć kolejne zmiany.

Po naszej interwencji @Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie wprowadza kolejne zmiany w regulaminie porodów rodzinnych oraz odwiedzin. Brawo Szpital!

Wykreślony został  wymóg wspólnego zamieszkiwania osoby bliskiej z kobietą rodzącą co najmniej przez 14 dni przed porodem. Nie obowiązuje już również zapis dotyczący obciążania osób towarzyszących kosztami testu PCR w kierunku zakażenia COVID-19 lub testu antygenowego w kierunku zakażenia SARS-CoV-2.

Pozostały jednak dwa ważne pytania:

  1. Czy utrzymana została możliwość kangurowania dzieci urodzonych drogą cesarskiego cięcia poprzedzonego próbą porodu drogami natury?
  2.  Czy umożliwiono osobom bliskim kangurowanie dziecka urodzonego drogą planowanego cesarskiego cięcia?

Jak pisałyśmy wcześniej: poruszyło nas szczególnie uniemożliwianie osobom bliskim kangurowania dziecka urodzonego przez planowane cesarskie cięcie. Wnioskowałyśmy także o wydłużenie czasu odwiedzin z 30 minut do nie mniej niż 2 godzin.

Otrzymałyśmy kolejną odpowiedź szpitala, że wszystkie dzieci, czy to urodzone drogą planowanego cięcia cesarskiego czy drogą cesarskiego cięcia poprzedzonego próbą porodu drogami natury mogą być kangurowane.

W odpowiedzi czytamy także w sprawie odwiedzin, iż „mając na uwadze dobro matek, jak również noworodków, nie ograniczamy w żaden sposób kontaktu pacjentów z bliskimi osobami. Odwiedzającymi mogą być mężowie/partnerzy, a także inny członkowie rodziny. Odwiedzający mogą wejść na oddział od godzin porannych, do wieczornych. Nie stosujemy limitu czasu odwiedzin.”


Czytaj także: