Kobieta i mężczyzna przytulają się w szpitalu, obok w łóżeczku leży noworodek.

Odwiedziny w czasie pandemii COVID-19

Stan prawny na dzień: 06.09.2021 r.

Zasady na jakich możliwa jest organizacja odwiedzin dorosłych pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych w okresie epidemii COVID-19 zostały ustalone w rekomendacjach Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dn. 6 wrzesnia 2021 r.

Przejdź do rekomendacji Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dn. 6 wrzesnia 2021 r.

 

Zgodnie z rekomendacjami odwiedziny powinny odbywać się w dwóch odmiennych reżimach sanitarnych – podstawowym lub wzmożonym:

  • W podstawowym reżimie sanitarnym, gdy pacjent jest zaszczepiony przeciw
    COVID-19 lub przebył zakażenie wirusem SARS-CoV-2, MZ i GIS rekomendują
    umożliwienie odwiedzin przez osoby zaszczepione przeciw COVID-19, i przez osoby
    niezaszczepione przeciw COVID-19, które posiadają negatywny wynik testu w
    kierunku wirusa SARS-CoV-2 lub przebyły zakażenie wirusem SARS-CoV-2;
  • We wzmożonym reżimie sanitarnym, gdy pacjent nie jest zaszczepiony przeciw COVID-19, nie przebył zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz nie posiada negatywnego wyniku testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2, MZ i GIS rekomendują umożliwienie odwiedzin przez osoby zaszczepione przeciw COVID-19 i przez osoby niezaszczepione przeciw COVID-19, które uzyskały negatywny wynik testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2 lub przebyły zakażenie wirusem SARS-CoV-2;

Nie rekomenduje się odwiedzania pacjenta, który nie jest zaszczepiony przeciw COVID-19, nie przebył zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz nie posiada negatywnego wyniku testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2 przez osoby niezaszczepione przeciw COVID-19, które nie uzyskały negatywnego wyniku testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2 oraz nie przebyły zakażenia wirusem SARS-CoV-2, z wyjątkiem sytuacji szczególnych, które powinny być określone przez kierownika podmiotu leczniczego (np. w przypadku wizyt pożegnalnych pacjentów).

Podstawowy reżim sanitarny oznacza m.in. konieczność noszenia maseczek czy zachowanie ograniczonego kontaktu fizycznego, z wyjątkiem wykonywania zabiegu pielęgnacyjnego przy pacjencie.

Wzmożony reżim sanitarny oznacza ponad zasady reżimu podstawowego m.in. ograniczony czas wizyty 15 min., zachowanie dystansu min. 1,5 m, stworzenie takich warunków, by odwiedzająca osoba miała kontakt tylko z danym pacjentem i personelem zaszczepionym przeciw SARS-CoV-2 oraz powstrzymanie się od jakiegokolwiek kontaktu fizycznego (w tym wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych przy pacjencie).

Szpital powinien jednak umożliwić odwiedziny w sytuacjach szczególnych, gdy te są niezbędne – na przykład wtedy, gdy zachodzi potrzeba opieki nad pacjentem, u którego nieobecność osoby bliskiej może powodować stres czy pogorszenie stanu zdrowia lub ograniczać efekty leczenia.

Przejdź do rekomendacji Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczących organizacji odwiedzin pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych w okresie epidemii COVID-19 (punkt 30)


fot. Paulina Splechta Birth Photography & Films, Florida, USA www.facebook.com/paulinasplechta/ www.instagram.com/psplechta_birthphotography/

Czytaj także: