Ręka kobiety podłączona do kroplówki

Co jeśli mama wymaga dłuższej hospitalizacji?

Stan prawny na dzień: 13.12.2021 r.

W sytuacji, gdy kobieta uprawniona do urlopu macierzyńskiego wymaga opieki szpitalnej, tata dziecka będzie miał prawo do części takiego urlopu.

Tata dziecka lub inny członek najbliższej rodziny może wykorzystać część urlopu macierzyńskiego jeżeli mama dziecka:

  • nie może sprawować osobistej opieki nad dzieckiem z uwagi na stan zdrowia
  • przebywa w szpitalu albo w innym zakładzie leczniczym
  • wykorzystała po porodzie co najmniej 8 tygodni urlopu macierzyńskiego.


Czytaj także: